Drop Tyrkiet

Indtil videre ligger den planlagte U-forfatningstraktat brak efter Frankrigs og Hollands nej. Et væsentligt led i nej'et var Tyrkiets optagelse i EU, hvor forhandlinger indledes den 3. oktober.

Uanset, at landet skal opfylde en række skærpede krav, herunder anerkendelse af Cypern, ser politikerne bort fra, at muslimer ikke vil acceptere vestlige normer. 52 procent af borgerne i EU er imod Tyrkiets optagelse. 62 procent i Danmark. EU's 25 medlemslande har nok at gøre med egne problemer. Derfor drop Tyrkiet. De seneste 30 år har politikere i EU sovet i timen over for en katastrofal tilstrømning og udvikling med fremmede fra tredje lande. I Danmark åbnede SR-regeringen en ladeport for tilstrømning i 1990'erne. I sin første regeringsperiode begrænsede VK-regeringen og Dansk Folkeparti udviklingen med stramning af udlændingeloven. I 2001 kom 12.500 asylansøgere. I år formentlig 2500. VK-regeringen blev valgt til at løse problemerne med de fremmede, der årligt koster skatteyderne mindst 50 mia. kr. Hverken befolkningen eller de fremmede ønsker integration. Der er behov for totalt stop for tilgang fra tredje lande, herunder opholdstilladelser og statsborgerskab. Hjemsendelse af asylansøgere og udlændinge, der ikke fungerer i det danske samfund. I årene 2002-2004 hjemsendtes årligt 662.000 fra EU-landene, heraf 24.000 i Danmark. Dansk industri mister hver dag 50 arbejdspladser til lavtlønslande, mens dens ledelse taler om integration. Hverken den eller regeringen dæmmer op for denne udvikling og magter ej heller at skaffe job til 500.000 arbejdsledige kvalificerede danskere. Den teknologiske udvikling vil i fremtiden skabe endnu flere ledige. Vælgerne har længe ventet på politisk ansvarlighed over for det danske samfund.