Ældreforhold

Droppede uvarslet kontrol af plejehjem

Ældrerådmand måtte forklare, hvorfor loven ikke er blevet overholdt

AALBORG:Loven har ikke været holdt. De uvarslede kontrolbesøg på kommunens mere end 40 plejehjem blev sidste år ikke gennemført. Den indrømmelse måtte ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K) komme med, da hun i går i byrådets spørgetid skulle redegøre for forholdene omkring kontrolbesøgene på plejehjemmene. Det var Per Clausen fra Enhedslisten, der ikke er repræsenteret i byrådet, der havde ønsket en redegørelse for de lovpligtige tilsyn med plejehjemmene. I sit spørgsmål pegede han på, at de uanmeldte besøg ikke blev gennemført i 2002. Anni Kjeldgaard kunne dog stort set give en garanti for, at lovens krav i fremtiden bliver opfyldt: - Det kan jeg garantere så langt, som man kan, når det er indgået en kontrakt om opgaven. Her henviste Anni Kjeldgaard til, at kommunen har indgået en aftale med et revisionsfirma, der skal gennemføre både de anmeldte og de uanmeldte besøg på plejehjemmene. Firmaet har bl.a. ansat en sygeplejerske og en bistandsplejeassistent til at tage sig af opgaven. I sin redegørelse forklarede ældre- og handicaprådmanden, at det havde været en lang proces for forvaltningen at nå frem til, hvordan kontrolbesøgene skal udføres. Det var årsagen til, at kommunen i 2002 kom i tidnød. Det betød, at det kun blev de anmeldte besøg, der blev gennemført. Til svaret bemærkede Per Clausen, at det undrede ham, at det tog over et år at få sat kontrolbesøgene igang. - Samtidig finder jeg det mærkeligt, at man begyndte med de varslede kontrolbesøg. Mange har i forbindelse med indførslen af lovgivningen om kontrolbesøg lagt vægt netop på de uvarslede besøg, som, man kan sige, er den mest vidtgående del af den ny lov, sagde Per Clausen. Anni Kjeldgaard forklarede, at revisionsfirmaet fremgangsmåde var aftalt med hende, og da det stod klart, at det ikke tidsmæssigt var muligt at nå både de uanmeldte og de anmeldte besøg, så blev det de anmeldte, der blev gennemført i 2002. - Men i løbet af få dage har vi gennemført de uanmeldte besøg for 2003, oplyste rådmanden. Forklaringen på, at det tog lang tid at komme igang med kontrolbesøgene er, at ældre- og handicapforvaltningen i lang tid arbejdede med forskellige løsningsmodeller. Rådmanden lagde stor vægt på, at kommunen ikke skulle kontrollere sig selv. Derfor kontaktede forvaltningen bl.a. amtet og kommuneforeningen. Senere blev også Kommunernes Landsforening og Socialministeriet involveret. Det betød, at Aalborg Kommunes ordning først kom i gang hen på efteråret.