Forsikringsvirksomhed

Dropper forsikring af børn i skoler og institutioner

MARIAGERFJORD:Kommer et barn til skade i skolen eller børnehaven, er det i nogle tilfælde ikke forsikret. Mariagerfjord Kommune har ikke tegnet kollektiv ulykkesforsikring, som dækker hændelige uheld. Sådan en forsikring eksisterede i et par af de gamle kommuner, hvor udgiften var omkring 100.000 kroner. Men den nye fjordkommune har sparet denne udgift væk. - De fleste familier, omkring 65 til 70 procent, har selv en ulykkesforsikring, der dækker børnene. Derfor er det spild af penge at have dobbeltforsikring, siger fjordkommunens finanschef Kurt Christensen. I et brev fra Mariagerfjord Kommune opfordres alle forældre til at tegne ulykkesforsikring for deres børn. I visse situationer er kommunen dog dækket ind. F.eks. hvis en af kommunens ansatte kan gøres erstatningsansvarlig for en skade, som et barn pådrager sig. Bliver barnets briller beskadiget ved et hændeligt uheld, træder kommunen også til med erstatning. Og børns tandskader kan som altid behandles i den kommunale tandpleje.