Skovsgård

Dropper græsrabatten

} ASFALT: Teknisk udvalg vil fjerne græsrabatten mellem cykelstien og kørebanen på vejen fra Hovedvej 11 til Skovsgård by. I stedet skal der asfalteres, så cykelsti og kørebane bliver sammenhængende. Cykelstien skal fremover adskilles fra kørebanen med en fed, hvid linie. - Vi har prøvet med græs mellem cykelsti og kørebane, men det kan ikke holde. Resultatet er, at det ser forfærdeligt ud, siger Leif Madsen, formand for teknisk udvalg (UP).