EMNER

Dropper institutionsplaner

I stedet skal de unge, der skal placeres udenfor hjemmet, i familiepleje

SÆBY/DRONNINGLUND:Planerne er blevet drøftet frem og tilbage siden 1. oktober 1999, men nu er projektet om en fælles kommunal døginstitution for børn, der skulle anbringes uden for hjemmet, definitivt blevet lagt i mølposen. Sagen blev lukket på et møde tirsdag mellem repræsentanter fra Dronninglund og Sæby Kommune. - Vi er nået frem til, at forslaget om etableringen af en døgninstitution droppes. Det har noget at gøre med, at vi forsøger at placere de unge i såkaldt familiepleje, hvilket er mere trygt, siger formanden for børne- og kulturudvalget i Dronninglund Kommune, Peter Bandholm (V). Det var meningen, at Gybels Fond skulle betale anlægsudgifterne, mens de to kommuner skulle betale for driften af en institution. Men umiddelbart var der ikke tilstrækkeligt med unge i de to kommuner, der kunne fylde pladserne i en ny institution. De unge, der har brug for hjælp, er nemlig allerede placeret andre steder. Børnenes tarv - Så kunne man sige, at vi bare tager de unge ud og ind i vores egen institution, men sådan spiller klaveret ikke, hvis de er i trygge rammer, så tager vi dem ikke bare ud, siger Peter Bandholm. Han mener, at Dronninglund og Sæby er kommet frem til den rigtige beslutning. - Den beslutning, der er truffet, har vi taget med hensyn til børnenes tarv, siger Peter Bandholm. Selvom forslaget om en fælles døgninstitution nu endegyldigt er lagt til hvile, så er planerne om at lave et fælles projekt på børne- og unge området ikke skrinlagt. Gybels Fond er nemlig ifølge Peter Bandholm åben over for at donere penge til andre forslag, hvor der er et samarbejde mellem de to kommuner. Gybels Fond blev oprettet for 20 år siden. Gybel var skolelæge i Sæby og Dronninglund kommuner, og da han døde, blev arven brugt til oprettelse af fonden. Fundatsen siger, at fonden skal hjælpe og støtte svage børn og unge i netop disse kommuner. Samarbejde Til foråret vil man begynde at se på, hvilke muligheder der er for et samarbejde mellem Dronninglund og Sæby. Peter Bandholm forestiller sig, at der kan blive tale om et samarbejde eventuelt om aflastningspladser til handicappede eller et familierådgivningscenter. - Der er desværre mange muligheder, siger Peter Bandholm. Ideen til institutionen med plads til otte unge mellen 12-15 år udsprang på et borgmestermøde 1. oktober 1999. Siden er der arbejdet med ideen. Oprindeligt var både Brønderslev og Hals Kommuner også med, men de sprang fra undervejs. Det var meningen, at de samarbejdende kommuner skulle lave samarbejdsaftale med en nystiftet fond kaldet SUF-Fonden Nordjylland. SUF står for Den Sociale Udviklingsfond.