Operationer

Dropper kørsel af donorer

Blodbanken sparer en million kroner på transport af nordjyske donorer.

Blodbank dropper kørsel af bloddonorer. Foto: Henrik Bo

Blodbank dropper kørsel af bloddonorer. Foto: Henrik Bo

Almindelige bloddonorer får ikke længere tilbud om at blive hentet og bragt af Falck, når de skal afgive blod i Blodbanken i Region Nordjylland, med afdelinger i Aalborg, Hjørring eller Thisted. - I tilfælde, hvor der opstår akut behov for at tappe en bestemt blodtype hos vores særlige udrykningsdonorer, så sørger vi naturligvis fortsat for transporten, understreger ledende overlæge Kim Varming, Klinisk Immunologisk Afdeling på Aalborg Sygehus, som blodbanken hører under. Ifølge Kim Varming har faldet i forbruget af blod imidlertid ført til, at man har overvejet udgiften til at hente donorerne på arbejdspladsen eller i hjemmet. I nogle tilfælde er Falck kørt til f.eks. Skørping og retur for at transportere en enkelt donor til tapning. Men 95 procent sørger selv for transporten til og fra Blodbanken eller benytter de mobile blodbanker. - Vi skal bruge pengene fornuftigt, og i og med det er blevet lettere for os at skaffe blod nok, har vi overvejet, om det så er nødvendigt med den ekstraudgift, der ligger i at hente velfungerende mennesker til tapning, siger Kim Varming, der vurderer, at man kan spare en million kroner på den ændrede kørselspolitik. - Til gengæld har vi styrket indsatsen for at arrangere samlet kørsel af medarbejdere fra større arbejdspladser, så de forsømmer arbejdet mindst muligt, fortæller Kim Varming. Falck henter og bringer f.eks. otte medarbejdere på Hovedværkstedet på Flyvestation Aalborg, hver gang de skal have tappet blod. Kim Varming er klar over, at den ændrede kørselsordning kan medføre, at nogle donorer falder fra. - Men hvis vi mangler blod, kan vi købe mange portioner i de andre regioner for de penge, vi sparer, vurderer han. Han vil dog ikke afvise, at der kan være særlige tilfælde, hvor blinde eller handicappede donorer bliver hentet og bragt til tapning.