Energiselskaber

Dropper tanker om salg af el-selskab

Svært at opgøre værdien af Aalborg Kommunale Elforsyning

AALBORG:Salg af Aalborg Kommunale Elforsyning, AKE, kan give kommunen en stor økonomisk gevinst, og for nogen tid siden satte kommunen en undersøgelse af, hvad selskabet egentlig er værd, i gang. Eksperter har vurderet, at kommuners salg af elselskaber kan blive en guldgrube. Men selv om undersøgelsen af selskabets værdi er iværksat, så er der ingen i byrådet, der umiddelbart er parat til at sælge. Ifølge borgmester Henning G. Jensen (S) er udredningen af forholdene omkring elskabet sat i gang for at få et solidt grundlag at træffe en beslutning på, hvis salg eventuelt skulle komme på tale. Men han er ikke interesseret i at sælge elforsyningsselskabet. Fastsættelsen af værdien har i øvrigt vist sig at være en temmelig kompliceret sag. Forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V) er skeptisk over for et eventuelt salg. Hun er formand for forsyningsudvalget, og i udvalget tager den radikale Preben Pedersen kraftigt afstand fra al snak om at sælge AKE. Heller ikke det socialdemokratiske medlem af udvalget Ib Rasmussen, der i fire år var forsyningsrådmand, er med på at sælge. Spørgsmålet om mulighederne for et salg har - uden at være et egentlig dagsordenspunkt - været drøftet i forsyningsudvalget: - Og der var ingen, der sagde, at de syntes, at det ville være en god idè at sælge Aalborg Kommunale Elforsyning. I øvrigt så mener jeg, at det er forbrugerne, der ejer selskabet. Derfor skulle en gevinst fra et salg også komme forbrugerne til gode, og pengene kan efter min mening ikke blot bruges til at få nedbragt kommunens gæld, som det det har været nævnt, siger Ib Rasmussen. Det undrer ham i øvrigt, at forsyningsudvalg ikke er blevet inddraget i sagen om den undersøgelse, der er sat i gang for at opgøre elselskabet værdi. Til spørgsmålet om, hvorfor et udredningsarbejde er sat i gang, hvis målet ikke er at få selskabet sat til salg, siger ib Rasmussen: - Spørgsmålet om værdien af de forskellige elselskaber er blevet aktuelt, efter at muligheden for at sælge er kommet til debat. F.eks. har Herning planer om at sælge sit selskab, men her er der den forskel, at i Herning er der tale om et aktieselskab, mens vi har et forbrugerejet selskab. Men det er meget godt at få klarlagt, hvor store værdier vi taler om, siger Ib Rasmussen. Aalborg Kommunale Elforsyning omfatter i øvrig kun en del af kommunen. I alt der i kommunen tre selskaber, nemlig foruden AKE også Himmerlands Elforsyning og ESV.