Frederikshavn

dropper ud af skolen

Børne- og kulturforvaltningen har oplyst, at der ikke findes præcise tal for stort fravær eller totalt fravær fra undervisningen. Kommunen har registreret, at 27 undervisningspligtige børn ikke var tilmeldt et undervisningstilbud mindst en gang i perioden september 2006 til april 2007. I samme periode blev det vurderet, at 56 var drop-out-truede. Årsagerne var blandt andet, at det var svært at fastholde eleven i skoletilbuddet, og at forældrene ikke magtede at få barnet i skole.