Gymnasiale uddannelser

Druktur i bakspejlet

Voksne i kø ved håndvasken

I forlængelse af det tragiske dødsfald i Østrig under en vinterferietur, hvor en 16-årig gymnasieelev fra Frederikshavn Gymnasium omkom under uheldige omstændigheder, står alle de voksne, som ikke har røgtet deres ansvar godt nok, i kø ved håndvasken for ligesom Pilatus i folkets påsyn at vaske hænder for at bedyre, at de sandelig ikke har ansvar for det, der er sket. Gymnasiets rektor, Inge Carlé, var tidligt ude med at slå fast, at Østrigturens deltagere er nuværende og tidligere elever og et par lærere, og at det ikke officielt er en gymnasietur, men en tur, der er arrangeret helt privat. Dog har rektoren til NORDJYSKE sagt, at gymnasieeleverne inden turen havde fået udleveret skriftligt materiale, der indeholdt fakta om Østrigturen, så helt privat var den altså ikke. Men for fuldstændigt at fralægge sig ansvaret for tragedien understreger rektoren, at ansvaret for skirejsen ligger hos arrangørerne og altså hverken hos de ledsagende lærere eller hos gymnasiet. For dog at understrege sin og gymnasiets officielle empati udtaler rektoren, at en planlagt gymnasiefest vil blive aflyst. Man må her undrende spørge, om ikke gymnasieeleverne allerede har fået straf nok! De to ledsagende lærere meddeler næsten tragikomisk, at de inden skirejsen havde meddelt, at det var sidste gang, de deltog, underforstået: Den slags ture havde de åbenbart fået nok af. Egentlig er det fantastisk, at gymnasieelever sammen kan komme ud og opleve verden, og det er også påskønnelsesværdigt, at nogle lærere - ligesom mange spejderledere i årevis har gjort det - gider bruge deres fritid til at tage med deres elever for på den måde at holde nødvendigt styr på mange ting, både i forberedelsesfasen og især under turens gennemførelse. Det lyder derfor besynderligt i mine ører, når de ledsagende lærere fralægger sig ansvaret og siger, at det ligger hos rejsearrangørerne. Især når vi får at vide, at der kun var de to voksne lærere, og elevtallet var på ca. 100. Samtidig med at jeg i allerhøjeste grad påskønner, at lærere bruger deres fritid til at tage på skitur sammen med nuværende gymnasieelever og andre, må det konstateres, at den egentlige kilde til turens tragiske dødsfald er overforbrug af alkohol. Det, som der nu kan ses i bakspejlet, og det, som undrer mig allermest, er, at man på Frederikshavn Gymnasium ikke har en alkoholpolitik. Jeg tror helt bestemt, at man på stedet har en rygepolitik, som dikterer et totalforbud mod rygning på gymnasiet - et forbud, som alle formentlig finder rimeligt at respektere. Det er helt fint, at man på den måde tager ansvar for medmenneskers sundhed. Det må imidlertid synes at være ikke så lidt vigtigere, om man havde en alkoholpolitik, som dikterede, at alt, hvad der sker i gymnasiets regi - i det daglige, på ekskursioner og ved festlige anledninger - burde være tørlagt for alkoholiske drikke, lige fra almindelig øl til enhver form for spiritus. Ligesom det allerede er strafbart for en lærer at have sex med elever, burde det være lige så strafbart for en gymnasielærer at drikke sammen med sine elever. Det vil være synd og bundærgerligt, om skiture og lignende for gymnasieelever skulle opgives, for den slags ture er til stor glæde og gavn for alle. Men lad de næste ture ske under behørigt ansvar, og altså først og fremmest tørlagt for alkohol.