Ungdomsuddannelser

DSB-ordning skal forbedres

Er det rimeligt, at en færdiguddannet med fuld løn på 24 år kan køre med DSB til halv pris, mens en studerende eller voksenlærling på 27 år skal betale fuld pris? Nej.

Derfor er SF, R og S gået sammen om at stille et beslutningsforslag i Folketinget, der skal ændre DSB’s såkaldte wildcard-ordning. Fremover skal alle studerede, elever og lærlinge have adgang til DSB’s wildcard-rabat. Ordningen er finansieret af en statslig tilskudsordning. Derfor skal rabatten også tildeles efter fornuftige og retfærdige kriterier. I dag kan alle unge under 26 købe sig et wildcard, som de kan bruge til at få 25-50 pct. rabat på DSB’s rejser. I ordningen tages ikke højde for, om køberen er under uddannelse eller ej. Alle under 26 år får rabat – også selvom de tjener en god løn som håndværker, færdiguddannet akademiker eller lign. Det er ikke en optimal måde at bruge samfundets penge. Rabatter på kollektiv trafik skal gå til dem, der har behovet – ikke til dem, der har en bestemt alder. Derfor skal wildcard-ordningen ændres hurtigst muligt. Studerende har ofte et betydeligt behov for at transportere sig. Nogle deltager i forelæsninger, seminarer og konferencer på universiteter andre steder i landet. Andre rejser meget i forbindelse med foreningsarbejde, idræt eller lign. Endeligt er der heldigvis mange fra udkantsområderne, som vælger at rejse ind til byerne for at tage en uddannelse. I alle disse tilfælde kan det være en barriere, hvis der pludseligt skal betales fuld DSB pris, alene fordi den studerende er rundet 26 år, mens indtægten er nøjagtig den samme. Til eksempel skal en studerende fra Thisted, der læser i København, i dag betale 320 kroner for at komme hjem til jul og tilbage igen, så længe han eller hun er under 26 år, men hele 640 kr. når 26 års fødselsdagen er fejret. SU udgør kun 4852 kr. før skat om måneden. Endelig vil der uden tvivl komme flere brugere af den kollektive trafik, hvis vi får vedtaget denne ændring af wildcardet. Tal fra DTU viser, at der kun er halvt så mange brugere af den kollektive trafik i aldersgruppen af 25-29 årige som i gruppen af 19-24 årige. Ved at give elever, lærlinge og studerende over 26 år mulighed for rabat på togrejser, vil disse få større økonomisk mulighed for at benytte den kollektive trafik – altså en styrkelse af den kollektive trafik. Der er altså mange grunde til, at vi håber på, at vi opnår flertal.