DTF Travel i vækst

Martin Bach
Ivan Sø­ren­sen: - Ind­til nu er vo­res om­sæt­ning 10 pro­cent bed­re, end den var på sam­me tids­punkt sid­ste år.
Nordjylland 23. september 2006 06:00

NORDJYLLAND: Rekordregnskabet i 2005 ser ud til at blive slået i 2006. Første halvår af 2006 har været det bedste i Hjørringfirmaet DTF Travels 15 år lange levetid. Direktør Ivan Sørensen fortæller, at den salgsmæssige fremgang ser ud til at fortsætte med uformindsket styrke i årets anden halvdel. - Indtil nu er vores omsætning 10 procent bedre, end den var på samme tidspunkt sidste år. Og ser vi på indtjeningen, går det endnu bedre, siger Ivan Sørensen, der dog ikke vil ud med konkrete tal. En medvirkende årsag til rejsebureauets vækst er forvandlingen fra en mindre virksomhed i vækst til det, Ivan Sørensen kalder ”en stærk mellemstor virksomhed.” - Det er lykkedes os at komme igennem den proces. Og så har vi samtidig investeret 20 millioner kroner om året i ny teknologi og nye aktiviteter, siger Ivan Sørensen, der dog ikke mener, at DTF Travel er begunstiget af den medvind, der generelt blæser over rejsebranchen. - Vores store produkt er kør-selv-rejser. Derfor har vi det bedst, når benzinpriserne er lave og flybilletterne dyre. Og det er jo ikke just tilfældet i disse år, siger Ivan Sørensen. Medvirkende årsag til DTF Travels succes er betydelig fremgang i salg via nettet. 60 procent af selskabets rejser bliver booket over nettet. DTF Travel beskæftiger i dag 120 medarbejdere. Det er en tredobling på fem år.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...