Hirtshals

Du har "Aben" Knud Christensen!

UDSTYKNING:Først en tak for svaret fra Knud Christensen vedrørende striden om vejen Stenbjerg. Det er bare sørgeligt at K.C. ikke svarer konkret på mine præcist formulerede spørgsmål, men kører samme melodi man har kørt siden februar. Man får faktisk ikke ret, bare ved at gentage sig selv i det uendelige. Det nytter ikke noget, at K.C. belærer Udvalg, embedsmænd og os andre om de snørklede og kryptiske lokalhistoriske fakta, det burde han gøre til Stednavneudvalgets sekretariat. Når vi taler om hvor Stenbjerg ligger eller ikke ligger, er det ikke os andre der har "Aben", men K.C. og B.Løth. Hvis man fra lokalhistorisk side havde ordnet denne sag for 20-30 år siden, var denne sag aldrig opstået. Det er rystende, at man kører i samme rille i grammofonpladen og ikke kommer videre. Løth og Christensen burde se sig om i den lokalhistoriske "slagmark" man har pisket frem siden februar, og se hvem man kæmper imod! I kæmper mod jer selv! I kæmper mod jeres egen uvidenhed, hovmod og arrogance! Løth og Christensen har hele tiden haft "Aben", de vidste det desværre ikke. Hvad der på den konto er brugt af nytteløse ikke spaltemillimeter eller centimeter, men snarere spaltemeter er i sig selv lidt skræmmende. Det ser altså ikke ud til at de to lokalhistoriske krigskarle, kan hitte ud af denne simple sag. Jeg opfordrer herved Formand og bestyrelse i Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals, at tage affære i denne prekære sag, og ordne det med Stednavneudvalgets sekretariat. Som jeg ser det, er denne sag ved at være en belastning for Lokalhistorisk Selskab, idet den måde denne sag er håndteret på, ikke er optimal målt med det demokratiske barometer. Jeg bringer til sidst adressen på Stednavneudvalget, der udover Nordisk Forskningsinstitut, har en repræsentant fra en række styrelser og ministerier og det lyder da ret kompetent og effektivt. Jeg ønsker held og lykke med projektet, og vi hører gerne fra Lokalhistorisk Selskab når resultatet af denne forskning engang forelægger.