Du kan hjælpe os

Kære Pia Kjærsgaard. Det er mit håb, at du vil læse dette brev og overveje mine synspunkter.

Om nogle dage, skal Folketinget stemme om en lov skal gå videre til 2. behandling. Det drejer sig om anlægsloven om testvindmøller i Østerild Klitplantage. Jeg vil gerne komme med nogle argumenter for ikke at stemme for loven. Klitplantagerne langs Jyllands Vestkyst blev for ca. 100 år siden plantet af vores kloge forfædre for at hindre sandflugt og havgus, så landbrug, bosættelse og dyrehold bliver muligt her i Vesterhavsvinden. Plantagerne er altså en værdifuld og generøs kulturarv fra vores hårdtarbejdende forfædre og mødre, som uden selv at få glæde af det hårde slid med at plante plantagen til, har givet kommende generationer denne gave. For at etablere testcentret, skal der fældes 3,5 millioner træer! For mig at se vandalisme mod vores kulturarv, og mod sund fornuft, for de gamle vidste godt hvad de gjorde. I løbet af de 120 år, som Østerild Klitplantage har eksisteret, er der opstået en rigdom af plante-, fugle- og dyreliv. Lige dér, hvor testcentret tænkes opført, yngler den smukke trane, vildgæssene har deres træk her og havørnen beriger også stedet. Disse skønne og sjældne fugle vil uvægerligt blive halshugget af de kæmpe møllevinger, som testmøllerne får. I Østerild og Hjardemål Plantager er der desuden en stor bestand af kronvildt, grævlinger, flagermus og mange andre dyr, som vil blive ubehageligt berørt af testcentret. Her i Thy har vi Danmarks første Nationalpark og vi har fuglereservatet Vejlerne, planen er, at de 250m høje master skal placeres midt mellem disse to naturperler. Det er rent ud sagt pinligt og ikke spor miljøvenligt. Heller ikke overfor os mennesker, som værdsætter den vilde og uspolerede natur her. Mange små og store erhverv i Thy er afhængige af naturturister. Turister og tilflyttere kommer på grund af den storslåede natur med den stjerne og månefyldte nattehimmel, som testcentret vil ødelægge med kraftige lys på toppen af møllerne. Du må hjælpe os, Pia! Det er, som om hverken byrådet eller embedsmændene i miljøministeriet har indset de skrækkelige konsekvenser af et testcenter i Østerild og Hjardemål Klitplantager, en massakre på træer og planter, insekter, fugle og dyr. Tusindvis af dyr vil dø. Et ramaskrig vil rejse sig, den nødvendige vedvarende energi får et dårligt ry og co2 udledningen i opbygningsfasen vil stige enormt, til skade for mennesker og miljø. Jeg er bestemt for vedvarende energi. Men det her er uden omtanke for miljøet. Til sidst, Tak fordi du gav dig tid til at læse mit brev.