Socialforsorg

- Du skal være ansvarlig overfor det du ikke kan nå

Hjemmehjælperne Rikke Jensen og Mona Holm Pedersen mener, at man skal råbe op, hvis der ikke er tid nok til opgaverne på kørelisterne

AALBORG:Kørelister og tidstyranni er medvirkende til, at FOA sidste år havde 65 sager om psykiske arbejdsskader i Aalborg. Men hvordan er det egentlig at arbejde med kørelisterne, der er en computerudskrift, der fortæller om de besøg og ydelser en hjemmehælper skal nå på en dag. NORDJYSKE har talt med to hjemmehjælpere om sagen. Rikke Jensen og Mona Holm Pedersen arbejder for Aalborg Kommune i Freja Gruppen, og de har henholdsvis 10 og 21 års erfaring som hjemmehjælpere. Rikke Jensens køreliste fortæller, at hun skal besøge otte ældre hver dag. Hvis den afsatte tid ikke passer med de ydelser, der skal gives, så er hun nødt til at gå i aktion. - Nogle gange skal man argumentere rent fagligt for at få mere tid på listen, siger Rikke Jensen, der også er tillidsmand på arbejdspladsen. Mona Holm Pedersen siger ligeud, at man skal kæmpe for at få det ændret. - Vi er ikke vant til at kæmpe for de ting, siger hun. Ikke alle er lige rustede til at tage den verbale kamp om den ekstra tid på kørelisten. - Der er nok mange, der ikke er så gode til at gå tilbage, de føler sig pressede, siger Rikke Jensen. Men det er nødvendigt at sige til, mener de begge, hvis man som hjemmehjælper ikke føler, at der er tid nok til de opgaver, som de ældre er visitereret til. - Du skal være ansvarlig overfor det, du ikke kan nå, siger Rikke Jensen. De to hjemmehjælpere ser ikke kørelisterne som et problem. - Generelt har jeg det godt med dem, jeg mener egentlig ikke, at de er stressende, men man skal kunne argumentere rent fagligt, man skal nogen gange snakke med visitatoren om mere tid til den enkelte, siger Rikke Jensen, der fortæller, at man ikke har nogen psykiske arbejdskader, det sted hun arbejder. - Vi er nok en gruppe, der er gode til at lave kørelister, siger Rikke Jensen, der som alle andre ansatte selv har delvis indflydelse på udformningen af kørelisterne - men ikke på hvor mange besøg, der skal nåes per dag. De to hjemmehjælpere mener, at det ville være en god ide at lægge køretid mellem brugerne ind i kørelisten, hvilket der ikke er i dag. - Jeg tror, at det kunne give lidt ro, hvis man havde den der køretid, siger Mona Holm Pedersen. Men også udformningen af kørelisten er forskellig fra område til område, og det spiller ind. - Jeg tror, at før de kørelister kan køre ordenligt, så skal de have lederne til at lave kørelisterne ordenligt, siger Rikke Jensen og peger på, at nogen steder plotter man ti besøg ind på kørelisten om morgenen klokken 8, og så må hjemmehjælperen selv finde ud af det. De ældre kan også godt lide, at de ved hvornår hjemmehjælperen dukker op. - Fru Hansen kan godt lide, at du er der hver dag klokken 8. De to hjemmehjælpere mener, at det er vigtigt for arbejdsglæden, at der er hjælp at hente hos kollegaerne. - Vi er nok meget afhængige af, at vi støtter hinanden og får det drøftet i gruppen, siger Rikke Jensen. På spørgsmålet om der er tid nok til opgaverne, lyder svaret. - Generelt synes jeg nok, at der er for lidt tid til omsorg, det kan ikke måles og vejes. Det kunne der godt være noget mere af. Omsorg er svær størrelse at sætte på et skema, for nogen brugere har eksempelvis brug for en længere snak end andre, siger Rikke Jensen. Hverken Rikke Jensen eller Mona Holm Pedersen synes, at de er for pressede, selvom arbejdet kan være stressende ind imellem. De lægger ikke skjul på, at de er glade for jobbet. - Jeg synes, det er pragtfuldt, jeg er utrolig glad for de beboere, som man kommer hos, siger Rikke Jensen.