Lokalpolitik

Duel om ord i forhold til erhvervssamarbejde

DRONNINGLUND:Der blev gået helt ned i de små detaljer, da byrådet satte fokus på Dronninglund Kommunes rolle i Region Aalborg Samarbejdet. Spørgsmålet var oppe at vende, fordi der arbejdes med en omstrukturering og udvidelse af dette samarbejde, og økonomiudvalget havde over for byrådet indstillet, at Region Aalborg skulle have denne tilbagemelding: Dronninglund Byråd har svært ved at se nytteværdien ved Dronninglund Kommunes medlemskab. Dronninglund Byråd finder forslaget meget Aalborg-centreret. Dronninglund Byråd er betænkelig ved, at forslaget bliver for omkostningskrævende. Disse tre ”pinde” har kommunen allerede sendt til Region Aalborg - fordi der skulle svares senest 26. august, men i byrådet var der ikke udelt tilfredshed med særligt den første ”pind”. Den blev således fra flere sider betegnet som alt for bombastisk og negativ, ligesom det fra lige så mange sider blev påpeget, at det ikke på nuværende tidspunkt var hensigtsmæssigt at signalere en så markant skepsis over for det vidtfavnende erhvervssamarbejde. Der blev derfor smidt en række forskellige, opblødende formuleringsforslag på bordet - hvorefter byrådet valgte at ændre den første pind til, at kommunen ”ønsker en større nytteværdi” af medlemskabet.