EMNER

Duer ikke

SUNDHEDSDIREKTIV:EU-Kommissionens såkaldte Sundhedsdirektiv om patienters rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser udfordrer EU-landenes ret til selv bestemme over deres egen sundhedspolitik, da det fjerner landenes mulighed for at planlægge sundhedsbudgetterne uden indblanding fra EU. Der er behov for et Sundhedsdirektiv, men ikke som det foreligger her. Kommissionen overskrider sine kompetencer. Vejen frem for sundhed er ikke yderligere regulering fra EU. Julie Broe læge, kandi. (K) til Europa-parlamentet, Skibhusvej 154,1., 5000 Odense C broejulie@gmail.com