Lokalpolitik

Duetoft mødes med Vrejlevfolk om biogasanlæg

Byrådsmedlem Peter Duetoft (S) tog i økonomiudvalget forbehold for vedtagelsen af lokalplanen for biogasanlægget ved Vrå.

Han skal nu mødes med folk fra Vrejlev - blandt andre proprietær Troels Holst - for at høre indvendinger mod biogasprojektet. - Jeg har aftalt et møde og så kan jeg ikke bare stemme for uden at have hørt indvendingerne, forklarer Peter Duetoft. Han understreger, at han endnu ikke har taget endelig stilling til lokalplanen for biogasanlægget. Indvendingerne fra Vrejle vkanten går på, at biogasanlægget få kilometer stik vest for klostret kan give risiko for gyllelugt båret på vestenvinden i retning af Vrejlev Kloster. Det vil kunne hindre fremtidig turistmæssig udnyttelse af klostret og kirken. Den turistmæssige udnyttelse af Vrejlev Kloster har indgået i plandiskussioner og turistmæssige visionerne for hele området.alvi