Dum dummere dunkende

God aften og velkommen til techno-avisen. Her tænker jeg ikke på herværende dagblad, men på onsdagens premiere på den nydesignede TV-Avisen. Og det er naturligvis den hårdtpumpede lydside, der her stikkes til. DR er gået temmelig langt i sin fornyeriver og har nu udstyret nyhedsudsendelsens intro med en tungt pulserende kendingsrytme. Nej ikke kendingsmelodi, men rytme, som var vi på natklub. Måske ikke verdens ulykke. Om to uger har vi vænnet os til det og glemmer helt, at TV-Avisen har lydt anderledes (prøv for eksempel at lytte til denne danske tv-avisklassiker via webadressen kortlink.dk/85qa - spol frem til 0:27 af YouTube-klippet). Det er til gengæld er godt spørgsmål, om man vænner sig til, at rytmen dunker videre i op til et minut inde i udsendelsen, mens lidt af tophistorien rulles ud. Og atter i minutlange sekvenser midt i udsendelsen, hvor en dunkende flade af underlægningsrytmik ledsager sekvenser af korte udlands- og indlandsnyheder. Ulideligt var det at høre på i premiereudsendelsen. Åh jo, vi vænner os nok til det, lige som vi har gjort alle de andre gange. Mennesket kan forunderligt nok vænne sig til meget. Alligevel må man råbe et himmelvendt "hvorfor dog?-råb" mod den klodsede DR-bunkers mod omverdenen så omkring-sig-selv-lukkede ydermursflader. Nogen har fået en fiks idé, og den skal vi så stopfodres med, samtidig med, at man tvinges til at betale. Det kan man jo ikke blive fri for. Og det er egentlig sært, at det er sådan endnu. På alle tilgængelige kanaler og elektroniske tjenester, bombarderes man med nyheder, talentshows og dramaserier. Alligevel insisterer moder stats forlængede mediearm på at skulle made os med alt det, som i forvejen findes på alle tilgængelige hylder. Inklusive fordummende og forgiftende tilsætningsstoffer. Kommer vi ikke til DR, kommer DR dunkende ud til os. Således virker den nye techno-avisen til at være endnu et tiltag, som skal lefle for en bestemt målgruppe, som i forvejen ikke gider se TV-Avisen. Og det gør de så ved at genere de trofaste seere, som taknemligt har hængt på hidtil. Og det er ikke første gang, DR gør det på den måde. I halvfemserne talte man åbent om, at man måtte fange et bredere publikum for at undgå, at ikke hele licenssystemet skulle komme under livstruende pres. DR kunne helt enkelt risikere at dø af publikumsmangel. Således stammer underlægningsdæmonen fra et allerede 10 år gammelt tiltag, hvor nyhederne på P3 blev kraftigt afkortet og tilsat underlægningsmusik - meget enslydende TV-Avisens nye muzakflade. Det virkede vist nok dengang, og dermed indfangede man de techno-interesserede og tabte de nyhedsinteresserede, men det segment var sikkert ikke lige så talstærkt. Et plus på bundlinjen og mission accomplished. For dunkelyde er dét, de unge vil have, skulle idéen bag være. Men jeg, som selv er ung (hvis ikke nu, i hvert fald for 10 år siden), havde svært ved at forstå - og har stadig - at det er nødvendigt at omklamre noget med støj, hvis det er vigtigt at sige. Sådan er det også i musikkens verden. Den gode melodi behøver tit én stemme og et enkelt instrument. Så i stedet for at omgive nyheder med støj skulle nyheder snarere omgæres af den højest mulige troværdighed, og det gør man ikke ved at lancere historierne som slagnumre i cirkus med dunkende optakter og forløsende fanfarer. For det er med vigtige nyheder som med sunde fødevarer, at de slet ikke behøver at blive lanceret som et slagnummer, og gør de det, bliver jeg mistænksom over for kvaliteten eller over for afsenderens motiv. Det er ingen kritik af fornyelse, for fornyelse er nødvendig. Jeg nævner ingen navne, men tænd tv'et og find en vis lokalstation, hvis du vil se, hvor trist det kan blive, hvis man forsømmer at nydesigne kulissen. Der er bare ingen naturlov, som befaler, at udviklingen uundgåeligt går mod stadig mere opskruede volumeknapper og mere flakkende billeder. Nej, at konkurrere på støjparametret, det er et valg, man kan tage eller ej. Det har DR blandt adskillige andre så valgt at gøre og har gjort det længe. Med den konsekvens, at man i dette samfund efterhånden behøver at støje afsindigt for at blive hørt. Det er ikke spor fornyende bare at skrue op for støjen. Så forny jer dog!