Dummebøder - er det et problem?

FREDERIKSHAVN:Unge i Frederikshavn tager nu initiativ til et borgermøde, der sætter fokus på dummebøder, rockerkriminalitet og narko. De inviterer unge og deres forældre til at debattere problemerne og komme med løsningsforslag. Men spørgsmålet er, om rockerproblemet i Frederikshavn er så stort, som der gives udtryk for. Hos Frederikshavn Politi har kriminalinspektør Jørgen Hansen ikke kendskab til aktuelle sager, hvor rockere er involveret. - Det er selvfølgelig svært at sige, i hvor høj grad rockerne skaber problemer i Frederikshavn, for der foregår givetvis også en del ting i det skjulte. Men fra politiets side har vi i hvert fald ikke kendskab til aktuelle sager, siger han. Desuden har Frederikshavn Politi givet borgerne i kredsen mulighed for, at man anonymt kan henvende sig, hvis man har fået en dummebøder eller på andre måder er blevet generet af rockere. Men politiet har ikke modtaget en eneste anonym henvendelse. - Det håber jeg selvfølgelig, at vi kan tolke som en indikation på, at der ikke har været problemer, siger Jørgen Hansen.