EMNER

Dumpede du også?

INDFØDSRETSPRØVE:For at blive dansk statsborger, skal man bestå en indfødsretsprøve, som blandt flere andre ting består af en prøve med forskellige spørgsmål. I den nyligt afholdte indfødsretsprøve, lød spørgsmål nr. 9 således: Var danskerne i perioden år 750 til 1050 (vikingetiden) a) krigere, b) jægere eller c) bønder? Dette, for historikere, relevante spørgsmål er et af de i alt 40 spørgsmål, man skal kunne besvare, hvis man vil gøre sig håb om, at få et dansk statsborgerskab. Det rigtige svar er i øvrigt c) bønder. 32 af de 40 spørgsmål skal besvares rigtigt for at bestå. Spørgsmålene skal sammen med bl.a. en sprogprøve teste ansøgernes viden om, og kendskab til den danske kultur, det danske samfund og historie. Dette krav synes jeg er rimeligt, men når spørgsmålene er så svære, at kun mellem 20 og 25 pct., består prøven, så er der noget galt med prøven. Mange indfødte danskere har for øvrigt også svært ved at svare på spørgsmålene. Ud over indfødsretsprøven skal ansøgerne også bestå en prøve i læseforståelse. I den nyeste prøve skulle der besvares spørgsmål om begrebet ”kogræsserforeninger”! Relevansen af dette emne i forhold til kendskab til dansk kultur, samfund og historie er ikke til at se, men målet var måske også mere, at øge den i mine øjne alt for høje dumpeprocent. Regeringen ønsker imidlertid at stramme kravene endnu mere. Målet synes at være, at endnu færre består prøven, og dermed vil det være endnu færre, der kan opnå dansk statsborgerskab. Det er trist, det er kommet så vidt, at regeringen er så bange for indvandrere fra andre lande, at den ved umulige krav afholder kompetente ansøgere i at blive danske samfundsborgere. Så samtidig med, at vi henter højtuddannede folk (bl.a. læger og sygeplejersker) fra forskellige lande, siger vi, at de ikke skal regne med at blive danskere. Og til de indvandrere, der gerne vil tage en uddannelse, integreres i det danske samfund samt gøre en indsats til gavn for samfundet gør vi det næsten umuligt for dem at få indfødsret og et dansk pas. Det er beskæmmende. Jeg vil opfordre regeringen til at gøre indfødsretskrav og prøver mere relevante og lempe på beståelseskravene. Dette ville give de indvandrere, der gerne vil have dansk indfødsret, og som har gjort en stor indsats for at få den, en rimelig chance for at bestå, og på den måde kunne vi sende et signal om, at de er velkomne, og at vi gerne vil, de bliver en del af vores samfund.