Dumpekandidater gør vejen over broen usikker

Mange ville klare en køreprøve skidt, mener politiet

Ifølge politiet går klappen ned for mange trafikanter, når de skal over broen - vel at mærke i overført betydning, for mange kender tilsyneladende ikke færdselslovens helt elementære principper.foto: grete dahl

Ifølge politiet går klappen ned for mange trafikanter, når de skal over broen - vel at mærke i overført betydning, for mange kender tilsyneladende ikke færdselslovens helt elementære principper.foto: grete dahl

HADSUND:Det hører til sjældenhederne, at folk ligefrem torpederer bommene på Hadsundbroen, som det skete for få uger siden, men broen synes at være en yndet kampplads for bilister af forskelligt sindelag. - Der sker ganske mange uheld, og mange, som vi i politiet ikke hører om. Der ligger meget ofte glasskår tilbage efter mindre uheld, siger politiassistent Niels Jørgen Bundgaard. Han har ved selvsyn konstateret, hvordan bilisternes trafikkultur udfoldes på stedet, og deri ligger der flere forklaringer på, at det tilsyneladende er så svært at komme helskindet frem og tilbage mellem rundkørslen syd for byen og lyskrydset på Himmerlandsgade/Storegade. Især i sydgående retning er der hyppigt problemer, og det skyldes enten manglende kendskab til eller respekt for færdselsloven. - Mange nordfra kommende gør det, at de så snart vejen udvides til to vognbaner, lægger sig ud i bane nummer to og bliver liggende der, fordi de alligevel skal rykke derud henne ved rundkørslen. Men det er faktisk ikke lovligt og kan give en bøde, for man skal altid holde så langt til højre som muligt. Samtidig inviterer man til at overhale højre om, og de, der lader sig friste til dét, risikerer ikke bare en bøde, men et klip i kørekortet, forklarer Niels Jørgen Bundgaard. Han tilføjer, at problemet ikke mindst skyldes lastbiler, der er længe om at komme op i fart, men ikke desto mindre gerne lægger sig ud i den yderste vognbane. - Og så er der altså nogle personbiler, der lader sig friste til at køre højre om. Men begge dele er altså ulovligt. Når der står i færdselsloven, at man i god tid skal placere sig hensigtsmæssigt, betyder det ikke, at man en kilometer før skal lægge sig ud i vognbane nummer to, siger han. Faktisk kan også bilister, der for tidligt lægger sig ud i den yderste vognbane to, risikere et klip i kortet, hvis politiet skønner, at de kører overdrevent langsomt og på den måde er til ulempe for trafikken. Beskæmmende nok er det ikke bare fremmede bilister, der roder rundt i begreberne, men måske kan undskylde sig med manglende kendskab til forholdene. - Der er utrolig mange lokale, der tilsyneladende ikke har fattet en gnist af det her. De tror, at de bare kan køre ud i vognbane to og så bare ligge dér, men den går altså ikke. Hvis de var oppe til køreprøve, ville de dumpe, siger Niels Jørgen Bundgaard.