Dumpning af skibe burde være forbudt

KØBENHAVN: Det burde ikke være tilladt at dumpe gamle skibe og udtjente olieplatforme til havs. Det siger havbiolog Kjeld F. Jørgensen, Miljøstyrelsen, i en kommentar til et nyt sæt internationale regler for bortskaffelse af affald til søs, som træder i kraft 24. marts. - Nu er der nogle få, men stadig for mange ting, synes vi, som det er tilladt at dumpe i havet, og det er en klar forbedring, at man fik vendt problematikken om. Skibe og platforme burde man ikke have lov til at dumpe rundt omkring, men det var, hvad man kunne komme igennem med, siger Kjeld F. Jørgensen. Ifølge de nye regler, som er vedtaget i FN's søfartsorganisation IMO, må kun det affald, der står på en positivliste, dumpes i havet. Tidligere omfattende listen de stoffer, det var forbudt at dumpe - alt andet var tilladt. Allerede i 1983 indførte Danmark forbud mod at dumpe alt andet affald til havs end materiale fra uddybning af havne og sejlrender. I 1992 blev forbuddet med Oslo-Paris konventionen udvidet til at gælde i alle vesteuropæiske farvande fra Grønland over Rusland til Gibraltar. Kjeld Jørgensen er tilfreds med, at forsigtighed i vurderingen af affalds virkning på miljøet er med i de nye regler, omend udtrykket "precautionary approach" efter krav fra USA kom til at erstatte det mere vidtgående "precautionary principle" i artikel 3. /ritzau/