EMNER

Dumt af minister

Karen Ellemann bekendtgjorde her til jul, at det var godt, at så mange danskere søgte fattighjælp.

Hvor dum kan man være, hvis man er minister, oven i købet socialminister. Hendes far, Uffe Ellemann, har et fedt job som formand for BankInvest. I 2006 lancerede de et produkt for investorer, der hed råvarer 2013/superråvarer 2013. Det skulle sælges gennem lokale pengeinstitutter, men salgsreklamer blev lavet af BankInvest, og materialet viste, at man var garanteret mellem 90 og 200 pct. tilbagebetaling af investeret beløb i 2013. Siden har prisen på produktet være nede på 15 pct. af værdien. Ved henvendelse til BankInvest siger de, at det er de lokale pengeinstitutter, der har lovet mellem 90 og 200 pct. tilbagebetaling, så BankInvest løber fra deres eget materiale. Produktet har altså været endnu dårligere end det, Jysk Invest/Jyske Bank lancerede, og som gav 20 pct. tilbagebetaling, og som også er underkendt af de retlige myndigheder. Der vil helt sikkert også komme en retslig procedure over for BankInvest, hvis produktet i 2013 ikke lever op til det lovede. Til slut en bemærkning ang. Lars Løkkes nytårstale:Han var trods alt ikke den sprællemand, han plejer at optræde som. Man hvor er det frækt at lancere en skattereform på den måde, han gjorde. Han burde fortælle danskerne, at folk med indtægter op til 400.000 kr. får en slikkepind, og at de rige løber med hele gevinsten. Og samtidig indrømme, som de fleste økonomer siger, at denne regering har kørt Danmark i sænk i mange, mange år, fordi man tillod bobleøkonomien med de katastrofale prisstigninger på fast ejendom uden at røre en finger.