¿Dung dung dung dung¿ sælger

Flere danske virksomheder får en lyd-profil for at skille sig ud

KØBENHAVN:Selv om de færreste ved, hvordan en Intel processor ser ud - endsige virker - kan de fleste genkende mærket alene på grund af fire toner. ¿Dung dung dung dung¿. Og det er ikke bare Intel, der har opdaget, at lyde får os til at reagere. Faktisk er flere såkaldte lydbrandere for alvor ved at få gang i forretningen herhjemme, og virksomheden Sonic Branding mærker interesse fra stadig flere, der vil have en lyd eller et stykke musik som identitet. Direktør Karsten Kjems sammenligner det med det grafiske og visuelle logo, som de fleste har på brevpapiret, og understreger, at det er mindst lige så væsentligt at lyde rigtigt som at se godt ud på papiret. - Lyd er så stærk en identitetsfaktor, at det kan bruges til at afspejle, hvem man er og forstærke dine værdier som firma, for der er masser af psykologiske faktorer i lyd og musik, siger han. Hjerneforsker Peter Vuust, der er professor på Det Jyske Musikkonservatorium og lektor ved Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab ved Århus Universitetshospital, bakker op og konstaterer, at lyde kan få os til at føle genkendelsens glæde, mens små stykker musik kan hensætte os til en bestemt, men ubevidst følelse. - Jeg tror, de fleste mennesker opfatter sig selv som visuelle. Men vi er alt for lidt opmærksomme på, hvor meget vi bruger vores høresans. Vi tænker på det auditive som noget sekundært, men faktisk er musik noget af det, der påvirker allerflest centre i hjernen, siger han. 1. sektion side 6