EMNER

Dunlet vejet og fundet passende

Dunlet er godkendt i folkeoplysningsudvalget og Børne- og kulturudvalget som tilskudsberettigt forening i Brønderslev Kommune. Tidligere har foreningen søgt om godkendelse som forening i folkeoplysningsudvalget i januar og i august, men udvalget har tidligere besluttet, at foreningen ikke kunne godkendes, idet det fremgår af foreningens folder, at den har benyttet lokaler i Vrå. Desuden fremgik det ikke af foreningens vedtægter, at den har hjemsted i Brønderslev kommune. Foreningen har nu ændret sine vedtægter, så det fremgår, at foreningen er hjemmehørende i Brønderslev kommune. Hermed har foreningen opnået status som tilskudsberettiget forening. Dunlet søger desuden om at benytte Skolegade Skoles sportsplads og skolekøkken, svømmehallen samt Brønderslev Hallen til de fremtidige aktiviteter, og folkeoplysningsudvalget har meddelt foreningen, at der kan stilles ledige, offentlige lokaler til rådighed for foreningen.