Skolevæsen

DUS-besparelse er taget af bordet

Desuden gives der flere penge til bl.a. skolerenoveringer, kollektiv trafik og plejehjemmene

AALBORG:Budgetforliget for 2005 betyder bl.a., at DUS-pædagogerne nu kan ånde lettet op, for millionbesparelsen på området er blevet taget fuldstændig af bordet. I stedet styrkes samarbejdet mellem skoler og DUS. Oprindeligt var planen at skære på DUS-området, fordi 3. klasserne skal til at gå mere i skole. BUPL anslog, at det forslåede besparelse ville betyde, at omkring 30 pædagoger ville miste arbejdet. Men i stedet for at miste arbejdet skal pædagogerne nu bruge mere tid i folkeskolen. - De ekstra pædagogtimer, der bliver ledige, når 3. klasse skal gå mere i skole, de skal bruges i skolen, siger skole- og kulturrådmand Nils Bell (V). Det vil sige, at en pædagog eksempelvis kan gå ind med pædagogisk støtte i en urolig klasse. Partierne i forliget blev også enige om at give flere penge til renovering af skolerne. Det betyder, at der gives yderligere 5,6 mio. kr., så kontoen genoprettes til normal størrelse, nemlig 9,5 mio. kr. Desuden gives der også flere penge til IT i skolerne. Et ormråde der i de næste par år tilføres henholdsvis 1,8 mio. kr. i 2005 og 3,2 mio. kr. i både 2005 og 2006. Pengene skal bruges til et projekt i 3. klasserne, som staten også går ind og støtter. Forligspartierne er også enige om at bruge yderligere otte mio. kr. på kollektiv trafik. Der afsættes to mio. kr. til justeringer af køreplanen i de områder, der er blevet ramt af omlægningen. Seks af de otte millioner kroner bruges til dækning af manglende billetindtægter. De ældre på plejehjemme får også en bid af budgetkagen, for partierne besluttede nemlig at afsætte 3 mio. kr. til at lave 30 fleksjobs på plejehjemmene. De ansatte i de nye fleksjob skal sørge for mere fest og farver på plejehjemmene. - Det er jeg meget godt tilfreds med, det passer mig fint, siger ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K). Der oprettes også en aktivitetspulje på 370.000 kr, som kommer plejehjemsbeboerne til gode. Måske kan budgetforliget også betyde, at Aalborg bliver en renere by. I hvert fald er der blevet afsat tre mio. kr. til en bedre renholdelse af gader og veje og i de grønne anlæg. Det betyder en yderligere bemanding på området på 22 mand fordelt på fem ordinære job og 17 flexjob. Politikerne vil også gøre en ekstra indsats for at rekruttere flere frivillige til ældreområdet, og derfor gives der en halv mio. kr. til formålet. Budgetforliget betyder også som ventet, at byen nu får to nye skøjtehaller. Venstre fik ikke held med at få en skattelettelse igennem, da ingen andre partier ville være med. Istedet holdes skatten i ro for 14. år i træk. Aftalen for næste år betyder også, at politikerne betaler yderligere 10 mio. kr. af på gælden i forhold til magistratens oprindelige forslag.