Nibe

DUS-ordning på vej til Nibe

{ AALBORG: På gårsdagens møde i skole- og kulturudvalget diskuterede man DUS-ordningen samt normeringsmodellen for ordningen. Og ifølge skolerådmand Henrik Thomsen vil man hurtigst muligt sørge for, at der bliver indført DUS-ordninger i den tidligere Nibe Kommune, der ikke har en lignende ordning i dag. DUS-ordningen har været Aalborg Kommunes skolefritidsordning.