EMNER

DUS-tal tjekkes af

AALBORG: Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Medlem af skole- og kulturudvalget i Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen (S) har nu sørget for, at aktuelle besparelser på pædagognormeringen i DUS-ordningerne i budget 2005 kommer på dagsordenen for udvalgets møde i dag, tirsdag. Det, der har gjort indtryk, er kritikken af forvaltningens beregninger fra fællestillidsmand for DUS-pædagogerne, Susan Andersen. I avisen søndag oplyste hun, at en planlagt normeringsnedskæring på 6,5 mio. kr., vil svare til ca. 30 fuldtidsstillinger for pædagoger og gav samtidig udtryk for manglende præcise oplysninger fra skolerådmand Nils Bell (V). BUPL har bedt om aktindsigt i de kommunale tal. Seneste nyt er, at pædagogerne, der har finberegnet budgetoplægget, nu meddeler,at der ikke er tale om en besparelse på 6,5 mio. kr., men på 8,5 mio. kr. Det er de nyeste tal, der er tilgået DUS'erne. Thomas Kastrup-Larsen: - Vi har hørt et fra forvaltningen og noget andet fra tillidsrepræsentanterne. Nu må vi have styr på, hvad der er det rigtige. - Vi er ikke interesseret i generelle besparelser. Samme opfattelse har Henrik Nielsen (SF), også medlem af udvalget. - Vi vil ikke forringe DUS'erne vilkår, siger han. -ih