Dyb respekt

Når man hører, at nogle skoleledere med en forfejlet, korrumperet attitude til indvandrere vil springe over danske juletraditioner, får man ikke bare et hjertesuk, men også medlidenhed med dem for deres uvidenhed og misforståelse.

Jeg er vokset op i en ortodoks hindufamilie og er meget religiøst anlagt. En familie i Ballum, Vestjylland, søgte om en udlænding til at besøge dem i julen. Det blev mit livs første jul. Familien var religiøs med bordbønner mv., holdt jul efter alle forskrifter og traditioner. Jeg forstod ikke noget af det, men levede med i det hele. Da vi sad til bords, bad faren bordbøn og derefter en takkebøn. Under den takkebøn tændte sønnen en cigaret, og jeg blev meget forarget over det. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg bad ham om at slukke cigaretten. Det faldt i god jord hos faren, men sønnen sagde, at han bedre kunne koncentrere sig om bønnen med en cigaret i hånden. Det var ikke for at fornærme nogen - ej heller af ligegyldighed. Det startede en konflikt hos mig - at man kan bede til Gud på en anden måde end min vante måde. Det tændte en gnist at lære om kristendom og min egen religion hinduisme. Jeg har siden læst Bibelen og Bhagavad Gita og ført religiøse samtaler med mange i Indien og i Danmark. Facit er, at jeg er mere hindu nu - med dyb respekt for religion - end jeg var i Indien. Jeg beundrer meget religiøs lærdom og viden. Jeg ved ikke, om jeg er et bedre menneske, men jeg har det godt med begge guder, den kristne eller hindu. Jeg går ind i en kirke og beder til hinduguden på sanskrit, hinduers hellige sprog, uden konflikter. Jeg er ikke i tvivl om, at Gud forstår - hvis ikke tilskriver vi ham mere, end Han kan. Derfor er det en grov misforståelse ikke at vise andre, især muslimske børn, de kristne danske juletraditioner. Det åbner deres øjne for andres livsførelse. Det er meget påkrævet for indvandrere at komme til at kende det samfund, de er kommet for at leve i. Det er altid positivt at kende andres livsmønster. Det udvider deres egen horisont. Det er skolens opgave at medvirke til det.