Kemikalier

Dyb uenighed om ansvar

Gips Recycling og Randers Kommune dybt uenige om placering af ansvaret for gipsaffald på Overgaard

Randers Kommune er ikke i tvivl om, at både Gips Recycling og Overgaard Gods var klar over, at det var imod reglerne at sprede gipsrester ud over markerne.Arkivfoto

Randers Kommune er ikke i tvivl om, at både Gips Recycling og Overgaard Gods var klar over, at det var imod reglerne at sprede gipsrester ud over markerne.Arkivfoto

MARIAGERFJORD:Hverken firmaet Gips Recycling eller Overgaard Gods ved Mariager Fjord kan have været ubekendt med, at trafikken med udspredning af gipsrester på godsets jorder var i strid med reglerne. Det er i hvert fald opfattelsen i landbrugsafdelingen i Randers Kommunes Teknik & Miljøforvaltning, hvor sektionsleder Ulrik Mathiasen, mener, at Overgaard Gods i det mindste burde have reageret på en analyse af det gipsaffald, man fik leveret. - Vi fik udleveret to analyser, da vi besøgte godset, og en af dem udviser et indhold af en blødgører, et såkaldt phthalat, der ligger markant over grænseværdien. Det burde man have reageret på. Helt sikkert, siger Ulrik Mathiasen. Dokumentationen halter Heller ikke Gips Recycling, der stod for leverancerne til godset, kan ifølge sektionslederen vaske hænder i sagen. Selskabet, der blev etableret i 2000 i Thisted med afdeling i blandt andet Hobro, har udsendt en pressemeddelelse, hvori man frikender sig selv. Blandt andet har man offentliggjort den miljøgodkendelse, Overgaard Gods har til at anvende affaldet i sit komposteringsanlæg. Men noget mangler, mener Ulrik Mathiasen. - Jeg har selv været inde at kigge på hjemmesiden og har undret mig over, at det pågældende dokument kun er på to sider. Vi ligger inde med originaldokumentet, som vel er på seks-syv sider i alt, og hvis man læser det, er det tydeligt, at Overgaard ikke har tilladelse til at anvende den type materiale, forklarer Ulrik Mathiasen. Han mener ikke, at Gips Recycling kan undskylde sig med ukendskab til reglerne. - Hvis man bare kan læse indenad, kan man ikke være i tvivl om, at gipsaffaldet ikke er omfattet af godkendelsen. Og i betragtning af, hvad Gips Recycling beskæftiger sig med, har man jo et ganske godt kendskab til miljøreglerne, siger Ulrik Mathiasen. Har overholdt reglerne Gips Recyclings direktør, Henrik Lund-Nielsen, afviser, at firmaet har forsøgt at skjule noget. - Jeg er ikke engang sikker på, at vi nogensinde har set de øvrige sider i Overgaards miljøgodkendelse. Det er de såkaldte operationsvilkår, og hvis vi skulle kontrollere dem, skulle vi jo være uddannede miljøteknikere. - Men det er heller ikke vores opgave: Vi har afleveret til en miljøgodkendt virksomhed, og det er det, vi skal sikre os i henhold til vores egen miljøgodkendelse. Så må det kommunale tilsyn sikre, at Overgaard overholder sin miljøgodkendelse. Det er jo lige præcis det, tilsynet er til for, siger han. Intet skjult for miljøtilsynet Henrik Lund-Nielsen anfører, at leverancerne har stået på siden 2005. - I den periode har Randers Kommune formentlig gennemført to-tre miljøtilsyn, som ikke har givet anledning til påtale. Og man kan jo ikke ligefrem påstå, at det her er foregået i det skjulte. I hvert fald ikke fra vores side, siger Henrik Lund-Nielsen. Han forklarer om det forhøjede phthalat-indhold i en af analyserne, at det kan forekomme. - Det skyldes de udmærkede mennesker, der afleverer deres gipsrester på genbrugspladserne, og som ikke altid orker at tømme dem ud af plasticsækkene. Vi kan rense for det meste af det, men ikke det hele. Hvis man så tager en lille prøve, betyder et lille stykke plastic meget, men totalt set er indholdet af phthalat langt fra grænsen. Vi kender indholdet af vores produkt, siger Henrik Lund-Nielsen. Intet at gøre i landbrugsjord Ulrik Mathiasen fastholder sin vurdering af Gips Recyclings ansvar. - Men det må jo så i givet fald blive et spørgsmål ved en eventuel retssag, siger han. Med hensyn til kommunens tilsyn forklarer Ulrik Mathiasen, at den kompostering, som gipsresterne har været anvendt i, foregik på et sted, hvor tilsynet ikke har haft anledning til at komme. Randers Kommune er fortsat i tvivl om, i hvor høj grad miljøet har lidt skade. Analyseresultatet foreligger formentlig først i den kommende uge. - Min første vurdering var, at hvis det bare var pap og gips, så var det ret harmløst. Nu er der også tale om tapet, malingrester og ledningsstumper, og før vi kender indholdet, ved vi ikke, hvor alvorligt det er. Men det er under alle omstændigheder et æstetisk problem, for ingen af delene har noget at gøre i landbrugsjord, påpeger Ulrik Mathiasen. Randers Kommune har indtil videre forbudt godset at udsprede affaldet. Overgaard Gods afventer analyseresultatet, før man vil kommentere sagen.