Dyb uenighed om stramning af rådighedsregler

Arbejdsløse skal tvinges til at søge job

Arbejdsmarkedspolitik 13. september 2002 08:00

København, torsdag /ritzau/ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Faktaboks med regeringens forslag medfølger --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Regeringens forslag til en stramning af rådighedsreglerne for de ledige møder skarp kritik i fagbevægelsen, mens arbejdsgiverne kalder udspillet for "et skridt i den rigtige retning". I LO kalder man de foreslåede stramninger urimelige. - Jeg er enig i, at vi skal have sanktioner over for de ledige, men dette forslag er for hårdt. Det er afgørende for os, at en reform skal bidrage til at få folk i arbejde, men regeringens udspil signalerer, at "bare du får flere klø, så får du også et arbejde", siger LO-sekretær Harald Børsting til Ritzau. Forslaget til stramningerne kommer fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), og det vil blandt andet medføre, at den ledige skal køre længere efter job, at der er færre penge til par på kontanthjælp, samt skærpede sanktioner, hvis den ledige takker nej til et job eller aktivering. Et nej til enten aktivering eller job vil eksempelvis indebære, at en dagpengemodtager mister sin ydelse i fem uger mod i dag en uge. Beskæftigelsesministerens forslag indebærer desuden, at de 58-59-årige ledige ikke længere slipper for aktivering. Den del af forslaget kalder Metal for "hetz". - Ministerens forslag er et bragende kanonslag vendt mod de svageste grupper i samfundet og båret frem af mistillid. De ældres ledighed er ikke selvforskyldt. Bag hver eneste af de 58-59-årige ledige står en arbejdsgiver, der undervejs har forsømt sin pligt til at opkvalificere sin medarbejder og som så efterfølgende har smidt ham ud af arbejdsmarkedet, siger forbundssekretær Valther Andersen. Regeringens forslag til sanktioner over for de ledige kommer på baggrund af udsigten til, at der fremover bliver flere og flere ældre og færre og færre i den erhvervsaktive alder. Beskæftigelsesministeren understreger derfor, at jo flere der kommer i arbejde, jo mere velfærd vil der være til alle. Alternativet er højere skatter. - Derfor er det nu tid til, at vi får støvsuget ud i alle krogene på arbejdsmarkedet. Vi skal have fat i de ledige, som mangler selvtillid og går og gemmer sig. Vi skal have fat i de ledige, som efter utallige afslag har opgivet nogensinde at få et job. Vi skal have fat i de ledige, som "systemet" i misforstået hjælpsomhed har fredet, siger Claus Hjort Frederiksen. I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er der opbakning til ministerens forslag. Dog understreger DA-direktør Henrik Bach Mortensen, at der skal mere til for at få skaffet de knap 70.000 flere i arbejde, som er regeringens målsætning frem til 2010. - Det pågældende forslag er isoleret set et positivt skridt. Men vi må se hele manden, før vi tager hatten af. Målsætningen for os er, at der sikres arbejdskraft til virksomhederne med de rette kvalifikationer, siger Henrik Bach Mortensen til Ritzau. Han understreger, at der efter DA's mening skal tre ting til for at gøre det nemmere at opfylde regeringens målsætning om flere i arbejde. For det første en mere effektiv formidling af arbejdskraft til virksomhederne, for det andet skal det kunne betale sig for den ledige at arbejde, mens det tredje er, at ledige med de rette kvalifikationer i forhold til, hvad virksomhederne mangler, skal hurtigere i arbejde end i dag. Regeringens samlede pakke til at få flere i arbejde ventes præsenteret i løbet af efteråret, men endnu er der ikke sat dato på. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Fakta om regeringens forslag til stramning af rådighedsregler: - Skrappere sanktioner ved nej til job eller aktivering. - Sanktioner, når ledige ikke melder om enten sygdom under aktivering eller afholdelse af ferie senest 14 dage før afholdelse af ferien. - Kravet om at køre længere efter job udvides fra i dag tre timers daglig transport til fire timer. - 58-59-årige ledige slipper ikke længere for aktivering. - Færre penge til par på kontanthjælp. - Øget kontrol af kommuner og Arbejdsformidlingen. - Krav om at søge "bestrideligt arbejde" fra første ledighedsdag, det vil sige job, som den ledige er overkvalificeret til. - Krav om, at der sker en harmonisering af reglerne for kontanthjælps- og dagpengemodtagere. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...