Dyb undren over afslag

Familien Ingemann i Attrup havde allerede købt en husstandsmølle, da de fik nej af kommunen.

Mariann Stenholm
Kommunens nej til en husstandsmølle bag Lone Jensen og Steen Ingemanns hus ved Attrup giver parret frustrationer. Men vil ikke kunne se møllen fra vejen, og set fra fjorden har den skrænter og træer som baggrund, påpeger de. Foto: Claus Søndberg
Lokalpolitik 2. oktober 2011 10:07

Steen Ingemann og hans kone Lone Jensen i Attrup er dybt skuffede over Jammerbugt Kommune. De stolede så meget på, at de ville få lov til at opstille en husstandsvindmølle ved deres nyrenoverede ejendom på Erik Bannersvej, at de allerede havde købt møllen, inden tilladelsen fra kommunen var i hus. Det kan de ærgre de sig over i dag, for kommunen sagde til deres store overraskelse nej, og ekstra udgifter til klagenævn, advokatbistand og dyre visualiseringer har ikke ændret på tingene. Nej'et fastholdes. - Jeg var i kontakt med kommunen på forhånd, både forvaltning og borgmester Mogens Gade, og jeg fik det klare indtryk, at det var en formssag at få lov til at stille møllen op, forklarer Steen Ingemann. Alle krav overholdt - Vi overholder jo alle krav til højde og afstand for husstandsmøller, og vi har udsigt til 34 andre møller herfra, de fleste kæmpestore, som Steen Ingemann påpeger. - Afslaget begrundes med landskabelige hensyn, og at vi er en turistkommune, så der skal ikke stå møller i kystlandskaberne. Men at der står en husstandsmølle 650 meter fra fjorden, langt væk fra strandbeskyttelseslinjen og som ikke kan ses fra vejen, kan vel ikke genere turisterne, mener han. - Tværtimod vil de måske synes, at det er godt vi forsøger at sænke CO2-udslippet, tilføjer han. - Det er jo også kommunens politik. Parret er især harme over, at ingen politikere fra kommunen ville komme ud og se på forholdene, før beslutningen blev taget, uanset at borgmesteren har lovet det, efter deres opfattelse. Nu ligger den indkøbte mølle i Ikast og producerer ikke de 70.000 kWh årligt, som skulle forsyne både privatbolig og et stort værksted med el og varme. - Vi er uden for områder med fjernvarme og naturgas, og oliefyr og halmfyr vil være en ringere løsning, også for naboerne, påpeger Steen Ingemann. - Ingen, vi har været i kontakt med, er modstandere af en husstandsmølle ved vores hus, heller ikke når vi har talt med politikere enkeltvis. Vi kan simpelthed ikke forstå det afslag. Politikerne har jo kompetencen til at sige ja, fordi vi er en af de kommuner i landet, der har fået lempet på vilkårene i kystzonen, uddyber han. Misforståelse Formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Jens Chr. Golding (S), forklarer, at de lempede regler for kystkommuner kun gælder inden for byzone ved kysten, og i Jammerbugt rummer kun Blokhus den mulighed. - Og hvis vi lemper ved limfjordskysten, skal vi også lempe ved havet. Det vil vi ikke som turistkommune, siger han. Med hensyn til ønsket om at få politikerne ud at se på tingene og vurdere de visualiseringer, parret har fået lavet, oplyser Jens Chr. Golding, at det ikke er noget, politikerne gør. - Vi kan ikke tage ud og se på alle sager, vi behandler. Til gengæld tager politikerne om kort tid fat på at revidere kommunens helhedsplan, hvor reglerne for opstilling af husstandsmøller også indgår. Om det vil flytte noget, tør Jens Chr. Golding ikke love. - Der er i hvert fald behov for at se på hele området, og det er det første, vi gør.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...