Dybt frustrerende at M2 lukker

LUKNING:Det er med stor beklagelse, at jeg erfarer, at min arbejdsplads igennem 34 år tilsyneladende bliver lukket. Afdeling M2 - tidligere afdeling O, har efter min bedste overbevisning været Frederikshavn Sygehus¿ ¿flagskib¿. Vi har, sygeplejersker/læger og øvrigt personale i disse mange år, haft et brugtbart - dygtigt samarbejde. Vi har, plejet/behandlet Østvendsyssels dårligste patienter. Eksempelvis meget dårlige børn, alvorligt syge medicinske og kirurgiske patienter. Desuden en opvågningsstue med plads til seks nyopererede patienter. De seneste år har vores hovedopgave været pleje/behandling af dårlige hjertepatienter. Jeg er overbevist om, at en stor del af vores patienter vil give mig ret i påstanden, at de har fået en ovenud god pleje og behandling. Jeg føler med mine kolleger, der nu skal finde andet job, end det, de har ¿brændt¿ for i mange år. Den seneste udmelding til personalet på M2 (hjertemedicinsk afdeling) går på, at afdeling M4A skal overtage disse hjertepatienter. Jeg kan kun frygte, at det bliver en absolut forringelse af disse patienters hjertekardiografiske overvågning. Vi er på afdeling M2 specialuddannede til at overvåge og afløse elektrokardiogrammer (hjerteovervågning). De fleste sygeplejersker endda med specialuddannelse i overvågning/pleje og behandling af hjertepatienter. Vi har desuden tilladelse til egenhændigt at give medicin direkte i en anlagt kanyle - f.eks. smertestillende samt vanddrivende medicin, til patienter med ¿vand i lungerne¿ osv. Det vil sige en akut behandling, som kan være livreddende. Uden at forklejne det dygtie personale på afdeling M4A, som varetager pleje/observation og behandlig af patienter med hjerneblødning-blodpropper i hjernen. De har ganske vist også hjertepatienter, dog uden hjertekardiografisk overvågning. Jeg vil til slut påstå, at det bliver en overordentlig forringelse af disse patienters vilkår.