EMNER

Dybt hug i cykelstier

Kommune må spare visse steder for få fat i 30 mio. statskroner

Cyklisterne i Mariagerfjord får næppe forbedret deres vilkår i nær samme grad, som de var stillet i udsigt. Arkivfoto: Michael Bygballe

Cyklisterne i Mariagerfjord får næppe forbedret deres vilkår i nær samme grad, som de var stillet i udsigt. Arkivfoto: Michael Bygballe

Mariagerfjord Kommune lægger op til hårde besparelser på de højt besungne cykelsti-forbedringer. Af den pulje på otte millioner kroner, der tidligere var stillet i udsigt, bortfalder - slettes - de seks millioner kroner nemlig i 2010. Men også en række andre anlægsopgaver enten slettes eller skubbes et år. Således skubbes det planlagte genoptræningscenter til behandling af borgere, der udskrives fra sygehuset, til 2010. Alt i alt gribes der ind i anlægssforventningerne for 18,5 mio. kroner Men hvad gør man ikke for at få fingre i andre 30 herlige anlægsmillioner fra staten? Når man med et pennestrøg sletter eller flytter anlægsopgaver for bemeldte 18, 5 mio. kroner i 2010, skyldes det nemlig ene og alene visheden om at kunne få lov hjemtage den særlige statslige kvalitetsfondspulje, der altså for Mariagerfjords vedkommende er sat til 30 millioner kroner. Betingelsen for at komme i betragtning til beløbet, der typisk gives til forbedringer på skoler og idrætshaller, er, at kommunen selv stiller med et tilsvarende beløb. Det indstiller økonomiudvalgetl, at man finder penge til. Derfor må man ud af et brutto-anlægsbudget på cirka 100 millioner kroner gå baglæns ind og skære et skønnet nødvendigt beløb på 18, 5 millioner kroner. - Det vil jo være tåbeligt at returnere de midler, som staten alene sender i omløb nu for at pumpe gang i forbruget, forklarer borgmester H. C. Maarup (S). Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende, tirsdag