EMNER

Dybt uanstændig post-lukning

RUSTENBORG:Åbent brev til trafikminister Flemming Hansen (K): Det er dybt uanstændigt, at Post Danmark tirsdag kunne meddele, at Postcenter Aalborg også kaldet Rustenborg skal lukke fra 2005. Det er en skandale, at Post Danmark optræder så centralistisk, det er helt urimeligt, at når to nordjyder skal skrive til hinanden i fremtiden, så skal brevene køres til Århus for at blive sorteret for dernæst at blive returneret hertil Nordjylland. Det savner enhver logisk begrundelse. Jeg skal i den forbindelse spørge efter de økonomiske beregninger for en sådan beslutning. Jeg tvivler på, at man kan spare noget som helst. På nordjydernes vegne skal jeg dybt beklage den serviceforringelse, som Post Danmark stiller både private og ikke mindst erhvervslivet i udsigt ved de foreslåede besparelser. Jeg fatter simpelthen ikke, at man nedlægger et velfungerende center for at centralisere opgaverne, når man ved, at i dag har Post Center København rekrutteringsproblemer. Mange kloge folk påstår med rette, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, når ungdomsårgangene bliver mindre. På den baggrund ser jeg, at man kan få svært ved at skaffe tilstrækkelig stabil arbejdskraft, når man flytter centre til områder, hvor ledigheden er betydelig lavere end den nordjyske. Jeg skal derfor opfordrer dig til, som ansvarlig minister på området, at sørge at den trufne beslutning ikke bliver ført ud i livet. Jeg vil tilgengæld opfordrer dig til, at Post Danmark sammen med sine dygtige medarbejdere finder ud af, hvordan Rustenborg kan fastholdes som arbejdsplads i Nordjylland.