Dybt uetisk at fremstille fostre til lægemidler

Kristendemokraterne har gjort et "nej til kloning af menneskeliv" til et af partiets valgtemaer.

Kristendemokraterne finder, at det vil være dybt uetisk at fremstille og forbruge fosteranlæg til udvikling af lægemidler. Teknikken strider mod grundlæggende principper om respekt for menneskeliv. Ethvert menneskeliv skal behandles respektfuldt. Det skal ikke være råstof for en produktion. Målet helliger ikke midlet! Lægemiddelindustrien bør henvises til kun at anvende etisk acceptable midler. Temaet er yderst aktuelt. Det må forventes, at det folketing, der vælges 8.2., skal tage stilling til spørgsmålet om kloning af menneskeliv i Danmark. Formanden for Folketingets Videnskabsudvalg, Hanne Severinsen, foreslog lige før nytår, at der gives tilladelse til fremstilling af menneskelige fosteranlæg ved kloning, fordi hun ligesom flere forskere og virksomheder regner med, at man over 10-20 år på basis af stamceller fra klonede fosteranlæg vil kunne udvikle nye betydningsfulde lægemidler. I Sverige har rigsdagen et tilsvarende lovforslag til behandling i næste måned. En accept af denne såkaldte terapeutiske kloning af menneskeliv vil i øvrigt stride mod Europarådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin, som Danmark har tilsluttet sig. Hvis vi skal opretholde konventionens vigtige principper om respekt for menneskeliv, skal kloningsprofeterne have kamp til stregen. Bl.a. derfor er det vigtigt at styrke kristendemokraterne ved valget 8.2.