Dygtige lærlinge udfordres

EUC Nord indbygger ekstra moduler på højt niveau i lærlingeuddannelser på Bygge og Anlæg.

EUC Nord tilbyder fra januar næste år ekstra udfordringer for dygtige håndværkerlærlinge. Arkivfoto: Bente Poder

EUC Nord tilbyder fra januar næste år ekstra udfordringer for dygtige håndværkerlærlinge. Arkivfoto: Bente Poder

Dygtige lærlinge skal blive bedre til at samarbejde samt agere kreativt og innovativt, når de har fået deres svendebrev. Derfor starter EUC Nord fra 2. januar 2012 på en tillægsuddannelse Bygge og Anlæg Plus, hvor lærlinge i hovedforløbet af deres uddannelse kan få indlagt fire ekstra moduler på højt niveau i deres praktikperioder. - I første omgang bliver der lavet en klasse for murer- og tømrerlærlinge, men når Bygge og Anlæg Plus er kommet rigtigt i gang, så skal også maler- og elektrikerlærlinge med, udtaler uddannelseschef Hans Ulrik Møller, Bygge og Anlæg. Torsdag 15. december holder EUC Nord informationsmøde om det ekstra tilbud, og forud for mødet forventer uddannelseschefen, at der vil være tilslutning nok til at starte en klasse med omkring 20 elever. Lærlingeuddannelsen på næsten fire år består af et grundforløb og et hovedforløb i praktik, hvor der i den normale praktikperiode er indlagt fire korte perioder på skolebænken hos EUC Nord. Modulerne i Bygge og Anlæg Plus lægges hver gang i januar måned, hvor byggeaktiviteten i deres virksomhed formodes at være på laveste niveau. De lærlinge, som bliver enige med deres mestre om at lægge Plus moderne ind i uddannelsen, får i hvert modul et fire ugers forløb med skole og praktik over modulets tema. I det første modul starter de deltagende murer- og tømrerlærlingen med at få en grundlæggende indsigt i og viden om de andre fag i byggebranchen, og de skal lære at samarbejde i små tværfaglige sjak om knudepunkt analyser. Her rykker de ud på en byggeplads. Tre virksomheder med - Vi har tre virksomheder med, som kan have nogle byggeopgaver, som kan være interessant for små lærlingesjak at komme ud til. Det kan være en tagfod, som de skal observere og foreslå løsninger til at lave, siger Hans Ulrik Møller. Lærlingene er online med EUC Nord, så de kan indrapportere dagens opgave. Når de er ved afslutningen af modulet skal hvert sjak fremlægge mundtligt, hvordan de vil gennemføre deres opgave. De næste tre moduler har energirigtigt byggeri, ledelse af innovative byggeprocesser og det digitale byggeri som temaer. - De lærlinge, som i grundforløbet vælger karrierelinjen, og som derefter vælger Bygge og Anlæg Plus får seks gymnasiale fag, som gør, at de kan vælge at læse videre. Det her en vej udenom gymnasiet, hvor de kan ende med at blive cand. scient. tech. uden at det tager længere tid end hvis man vælger den boglige indgang, siger uddannelseschefen. Hans Ulrik Møller oplyser, at plus modulerne har vakt opmærksomhed hos Dansk Byggeri, som han anmeldt, at de gerne vil besøge EUC Nord: - Vi har stor bevågenhed fra Dansk Byggeri, fordi de har brug for nogle frontløbere. Her i Vendsyssel er vi lidt foran. Samarbejde betyder meget Murermester Henrik Nielsen, HSN Byg, Frederikshavn er en af de håndværksmestre, som tager godt imod initiativet. Og det håber han mange andre gør: - Hvis vi som mestre ikke synes om det, så falder det til jorden. Det kan godt være, at vi på byggepladser ikke altid har tid til at lærlinge bygger ekstra på. På sigt vil det gavne både personligt og virksomheden, at en lærling bliver vel uddannet, Avisen møder ham på EUC Nord, fordi han har talt med Hans Ulrik Møller. - Jeg har en lærling, der er interesseret i at tage de ekstra moduler, men jeg kan ikke være med til informationsmødet på torsdag. Derfor har jeg nu her, forklarer Henrik Nielsen og fortsætter: - Personligt synes jeg, det er et fint initiativ, at der kommer noget tværfagligt ind i mureruddannelse. Vi bruger selv, når vi har kunde, at tage andre fag med til et opstartsmøde. Den time vi bruger ude hos fru Jensen eller i skuret har stor betydning.