Dykkere ind i ny servicebygning

Tre håndvækere indbydes til licitation på ny havnebygning

Byggeri 12. december 2004 05:00

LØGSTØR: Når en ny kombineret servicebygning og restaurant i den gamle Kulgård på havnen i Løgstør står klar 1. juni næste år, så vil Løgstør Dykkerklub også blive tilbudt fast base her. Løgstør Kommune har tidligere tilbudt Løgstør Sejlklub plads i de nye lokaler, mens dykkerne var henvist til den gamle lade ved siden af Kulgården som bibeholdes og renoveres. Men dykkerne mener ikke, at facaliteterne i den gamle bygning opfylder kravene. Derfor har kommunen tilbudt at udvide den nye servicebygning med ekstra 40 kvadratmeter - 20 kvadratmeter ekstra i stueplan og 20 ekstra på første sal. Planen er at laden i stedet skal bruges som oplagsplads for dykkernes og sejlernes grej. Klubberne skal melde tilbage til Løgstør Kommune mandag om de kan sige god for tankerne. Kan de det, så sætter kommunen gang i arbejdet med en licitation. Ifølge Carsten Agesen fra Løgstør kommune, så bliver der tale om en indbudt licitation. Meningen er, at der skal kobles en hovedentreprenør på projektet - og i den forbindelse bliver de to Løgstør-firmaer Per Amtoft samt Henriksen og Madsen indbudt, ligesom Aars-firmaet Knud Kristensen indbydes. Fornylig sagde en styregruppe god for et oplæg til projektet fra CF Møllers tegnestue i Aalborg, men efter det er besluttet at dykkerklubben også skal tilbydes plads i servicebygningen er der lavet et par bygningsmæssige ændringer på tegnestuen. Der er blandt andet lavet en ekstra balkon og der bliver også plads til et produktionskøkken. Fornylig blev der udpeget en forpagter af restauranten. Det er Mogens Bislev, der i forvejen driver Klim Kro og Restaurant Hanen i Fjerritslev. Han drev i sin tid Slagterkokken i Løgstør. Kommunen regner med at det vil koste i omegnen af fem mio. kr. at bygge restaurant og servicebygning, der bliver på ca. 500 kvadratmeter. Med i de fem mio. kr. er renoveringen af den gamle lade ved siden af Kulgården. Laden rummede i sin tid oplagsplads for Vandbygningsvæsenet. Det har tidligere været planen at rive laden ned, men den får altså lov at blive stående i det nye projekt, hvor planerne som nævnt nu går på at den skal være oplagsplads for både dykkerne og sejlerne. Dykkerklubben har i dag klubhus i det lille hus, der er nabo til den gamle toldbod på havnen. Dykkernes hus er lejet af kommunen og her er der tanker om at etablere turistkontor. På forhånd har kommunen omkring 870.000 kr. som kom til udbetaling fra forsikringsselskabet efter den tidligere servicebygning og restaurant brændte. Kommunen har desuden på budgettet afsat 2,7 mio. kr. Marinefonden i Løgstør har også givet tilsagn om at bidrage.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...