Skagen

Dykkerne i Skagen er uden formand

Skawdyk må holde ekstraordinær generalforsamling for at få en ny formand

SKAGEN:Skagen Sportsdykkerklub, Skawdyk, er p. t. uden formand. Den tildigere formand, J. O. Pedersen, havde inden generalforsamlingen i slutningen af sidste uge meddelt, at han trak sig fra formandsposten og fra bestyrelsen, men det lykkedes på generalforsamlingen ikke at få valgt en ny. Derfor holder dykkerklubben om et par uger ekstraordinær generalforsamling med valg af formand som eneste punkt på dagsordenen. På generalforsamlingen nyvalgtes Kent Rasmussen til bestyrelsen og John Andersen og Jannik Hansen genvalgtes. Finn Frandsen trådte ud af bestyrelsen. I forbindelse med valgene oplyste J. O. Pedersen, at han stadig vil være et meget aktivt medlem af klubben og at han gerne giver en ”stor hånd med” ved blandt andet de kommende dykkertræf og ved arbejdet med klubbens skib, ”Oberon.” Et af klubbens mangeårige medlemmer, Erik Skånberg, udnævntes til æresmedlem af klubben. Han har været medlem i over 25 år. I forbindelse med klubbens 25 år jubilæum i fjor udnævntes Henning B. Pedersen til æresmedlem. Dykkerklubben indledte i 2003 et arbejde med at udstikke linjerne for klubbens fremtid, og dette arbejde forsætter i år. Som den afgående formand, J. O. Pedersen, nævnte i sin beretning, skal man blandt andet tage en eventuel kommende kommunesammenlægning med ind i overvejelserne. I løbet af 2003 blev dykkerklubbens skib, ”Oberon,” godkendt som bevaringsværdigt skib af skibsbevaringsfonden. ”Oberon” er et af klubbens største aktiver, når det gælder ture til søs. Men det er også en udgiftskrævende aktivitet, viser regnskaberne. Hvis man regner kutterens værdiforøgelse med, har klubben i gennemsnit en udgift på 34.000 kroner årligt til skibet, oplyste J. O. Pedersen. I fjor blev der blandt andet ansaffet nyt brandslukningsudstyr og nyt radioudstyr til ”Oberon,” så skibet opfylder kommende krav fra Søfartsstyrelsen. Dykkerklubben har nu knap 160 medlemmer og det er 25 færre end for et år siden.