Lokalpolitik

Dykkerne kan blive i klubhuset

- Lige hvad vi havde ønsket os, siger formanden

Sports­dyk­ker­ne får nu, hvis by­rå­det si­ger ja, en lang­tids­kon­trakt på leje af klub­hu­set på Chr. X Vej. AR­KIV­FO­TO: PE­TER BRO­EN

Sports­dyk­ker­ne får nu, hvis by­rå­det si­ger ja, en lang­tids­kon­trakt på leje af klub­hu­set på Chr. X Vej. AR­KIV­FO­TO: PE­TER BRO­EN

SKAGEN:Der var glæde hos medlemmerne af Skagen Sportsdykkerklub, Skawdyk, da de i går blev orienteret om, at de kan få en lejekontrakt lydende på 10 år i de lokaler, klubben har været i siden den blev startet. Kommunens økonomiudvalg besluttede enstemmigt at indstille til byrådet, at dykkerklubben tilbydes et 10 årigt lejemål i det tidligere slagtehus på Chr. X Vej, og at den store grund, der er ved huset, indrettes som kommunal parkeringsplads med tilhørende parkeringsautomat. - Det er en afgørelse, som stort set passer med, hvad vi selv har foreslået, siger formanden for dykkerklubben, J.O. Petersen. Dykkerklubben blev i 2005 opsagt med et års varsel - og med en ekstra besked om, at kommunen gerne så, den flyttede endnu hurtigere, idet kommunen agtede at sælge de gamle bygninger og grunden til boligformål. Det gik imidlertid ikke, som kommunen havde planlagt. Grunden blev ikke solgt, og det viste sig at være vanskeligt at skaffe dykkerne andre egnede klublokaler. - Opsigelsen og uvisheden om, hvor vi skulle være, har givet megen uro i klubben, og det har naturligt nok også betydet, at vi indstillede arbejdet med at renovere den gamle udhusbygning, som ligger nærmest Chr. X Vej. Vi havde netop lagt nyt tag på bygningen, da vi blev sagt op, og det var oprindelig kun første skridt af en mere gennemgribende reparation og restaurering af bygningen, siger J.O. Petersen. - Beslutningen om at vi kan få et langtids lejemål betyder naturligvis, at vi vil genoptage arbejdet med at indrette udhuset, så det passer til vores brug, og at vi også skal have kigget på den anden bygning og få foretaget de vedligeholdelsesarbejder, som trænger sig på, siger J.O. Petersen. I forbindelse med beslutningen om at tilbyde dykkerne en ny lejekontrakt, har økonomiudvalget besluttet, at der skal være kontakt til dykkerne om vedligeholdelsen og udseendet af de gamle bygninger. - Et sådant møde tager vi naturligvis gerne, for vi er jo selv interesseret i, at bygningerne præsenterer sig bedst muligt, siger J.O. Petersen. Allermest glæder J.O. Petersen sig over, at der nu igen kan blive ordnede forhold at drive dykkerklubben under. - Med et lejemål på 10 år kan vi koncentrere os om aktiviteterne i klubben og om at tage godt imod unge, nye medlemmer og få lært dem at nyde dykkersporten på en sikker måde, siger han. Borgmester Hans Rex (V) oplyser, at beslutningen om at indrette området ved dykkernes klubhus til parkeringsplads med parkeringsgebyr skal ses i sammenhæng med, at kommunen har afhændet parkeringspladsen mellem Trælasten og posthuset til Trælasten. - Her var der plads til 24 biler, og der er plads til et tilsvarende antal ved dykkerklubben, siger Hans Rex.