Dynamisk udvikling sætter sine tydelige spor i Aalbæk

Borgerforeningen har 85.000 kroner til at udvikle oplandsbyen

AALBÆK:52 gange har Aalbæk Borgerforening kaldt til generalforsamling - og årets var et møde var et møde i udviklingens tegn. Formanden, Margrethe Vejby, kunne således se tilbage på et rimeligt travlt år med et massivt antal arrangementer. - Efter sidste generalforsamling er landdistriktrådet rigtig kommet i gang. Der er 26 repræsentanter, en fra hver af de små landsbyer som findes i den ny storkommune. Den første bevilling i rådet er blevet givet til Aalbæk. - 25000 kroner har vi fået til vores netværksarbejde som er godt i gang, sagde Margrethe Vejby. Sidste år søgte Borgerforeningen Indenrigsministeriet om penge til Projekt Aalbæks netværk og ressourcer¿ og fik 50.000 kroner fra landdistriktspuljen. Borgerforeningen har selv givet 10.000 kroner til projektet, så samlet er der 85.000 kroner, som skal bruges til en række temaaftener. - Temaaftnerne skal bidrage med gode ideer til byens udvikling og gerne munde ud i flere arbejdspladser. - Vi har afholdt tre møder indtil videre. Det første var en brainstorm hvor forslag blev kastet frem. Næste møde blev en aften hvor vi sammen med ungdomsklubbens leder diskuterede tiltag for de unge i byen foranlediget af den hærværksbølge der var sidste vinter. De unge har selv lavet et idekatalog med ønsker for dem og det vil vi fremover have i tankerne, sagde Margrethe Vejby. Det tredje møde i netværksgruppen blev holdt i denne uge og her blev byens forskønnelse blandt andet debatteret med en repræsentant fra teknisk forvaltning. - De fremtidige netværksmøder skal fyldes med foredragsholdere som kan give os gode ideer. Aalborg Universitet har eksperter på det område, og vi har aftalt med Gjøl som blev årets landsby, at de kommer og fortæller om deres succeshistorie, sagde formanden. Og det lokale liv udvikler sig stabilt. Børnehaven som er foreningens største aktiv er velfungerende med aktuelt 51 børn. Ved skolestart var der 64 børn. Det signalerer at der er tilvækst af børn og børnefamilier i området. - Vores indbyggertal er meget stabilt . Aalbæk skole oplever at elevtallet stiger og har 236 elever med 2 spor på 10 klasse. Vi håber ikke at storkommunens centraliseringsplaner føres ud i livet, for skolen er ligesom havnen byens livsnerve, sagde formanden. Og på havnefronten er man i gang med at sikre en fremtidssikring af havnen, men processen er lang. - Der er nedsat en hurtigt arbejdende gruppe bestående af 3 embedsmænd fra Frederikshavn Kommune sammen med 3 fra styregruppen. De skal koordinere arbejdsgangene og kystdirektoratet skal finde ud af om der skal laves en VVM undersøgelse eller screening, sagde formanden. Borgerforeningen er også involveret i trafiksanering og i den forbindelse har der været mange kontakter til kommunen. Margrethe Vejby fastslog, at der ud fra de trafiktællinger, der er lavet nu er grundlag for at konstatere, at der ikke bliver kørt for stærkt på Sdr. Havnevej. - Men der er sat bedre skiltning op og der arbejdes etapevist videre med hævede flader på Sdr. Havnevej. I første omgang er der dog kun råd til en enkelt, sagde formanden i sin beretning. Hun oplyste videre, at arealet hvor det tidligere rensningsanlæg lå snart kommer til salg, men at lokalplanen formentlig laves om så det ikke ender som tæt lav bebyggelse men i stedet åben lav. Bestyrelsen består af Margrethe Vejby, Jens Chr. Gøgsig, Flemming Rasmussen, Tine hjort, Lene Houkær, Tommy Dahl, Bodil Lund. Suppleanter er Lene Rønne og Dorthe Torm.