Dynamo i Kildehuset

Hanne Juul fylder lørdag 65 år.

Hanne Juul fylder lørdag 65 år.

¤Hanne Juul, Hedevej 9, Storvorde, fylder lørdag 65 år. Hun er født og opvokset i København og blev uddannet ergoterapeut i København i 1970. Som barn tilbragte Hanne Juul alle sine ferier i Løkken, hvor en lokal fisker overlod stuehuset til familien fra København. Hannes kærlighed til den jyske natur resulterede i, at hun som uddannet søgte stilling på sygehuset i Randers og senere kom til Psykiatrisk Sygehus i Aalborg, hvor hun arbejdede som ledende ergoterapeut frem til 1991. Sammen med socialrådgiver Lone Kristiansen og psyk. sygeplejerske Inge Bonfils, startede hun en privat projektgruppe til oprettelse af et Fountain House. Det blev til Kildehuset Fountain House i Aalborg, som er et rehabiliterings- og arbejdssted efter amerikansk model for mennesker mellem 18-60 år med langvarige sindslidelser. Kildehuset åbnede 1. januar 1992 med Hanne Juul som daglig leder. Kildehuset er beliggende i en tidligere fabriksbygning i Lindholm i Nørresundby og fremstår i dag gennemgribende renoveret og velindrettet, et arbejde der er udført af medlemmer og medarbejdere i et ligeværdigt samarbejde. Når Hanne blev grebet af Fountain House filosofien, skyldes det i høj grad hendes eget menneskesyn. I sine talrige år som leder har hendes holdninger til medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere været præget af ligeværdighed, åbenhed og omsorg i en åben atmosfære med stor rummelighed. Hanne Juul er en smittende, engageret og fagligt dygtig ergoterapeut og leder. Hun er en arbejdshest, der ikke holder, før arbejdet er gjort. Hendes hjerte har altid været hos de mennesker, som lider af en psykisk sygdom og hendes grundholdning er, at der skal lægges vægt på den enkeltes ressourcer – alle kan bidrage med noget. Hanne Juul har i flere år arbejdet ihærdigt med at udvikle det danske samarbejde inden for Fountain House organisationen, men også på internationalt plan har hun stor indflydelse, bl.a. gennem Advisory Council, et rådgivende råd under ICCD (International Center for Clubhouse Development). Her har Hanne i 18 år bl.a. arbejdet for at gøre den efterhånden store organisation mere effektiv og for at styrke åbenhed og information – og dermed øge en demokratisering af organisationen. Det er i høj grad Hannes fortjeneste, at Kildehuset er internationalt orienteret. Medlemmer og medarbejdere deltager så vidt muligt i international træning/efteruddannelse og har præsenteret adskillige workshops på internationale konferencer. I dette internationale arbejde udviser Hanne samme engagement og arbejdsiver. Hun er et kendt ansigt i mange Fountain Houses verden over, men mest i USA. Hanne har også vedligeholdt sin ergoterapifaglige viden ved i mange år at være medlem af censorkorpset ved ergoterapeutuddannelserne på University Colleges i Aarhus, Odense, Holstebro og Aalborg. I sin fritid er hjemmet på ”heden” Hannes ventil. Hun elsker den omgivende natur med skov og hedearealer og det rige dyreliv, hvor hun er i stand til at identificere samtlige fuglefløjt og dyrespor. På trods af de mange officielle rejser holder hun også meget af de 2 årlige rejser med ægtemanden Rolf til henholdsvis Nice og Combret i Frankrig. Sammen med sin mand har Hanne en stor vennekreds, hvor hun ofte er midtpunkt med fortællinger om nye og gamle oplevelser.