Dyr barsels-ordning var ment som forsøg

Øget forældregebyr skal betale for pædagogers barsel

Børnepasning 24. september 2002 08:00

STØVRING: Når kommunen ikke længere vil betale hele pædagogernes barselsorlov, så er det fordi, det aldrig har været en del af budgettet og reelt kun har fungeret som et forsøg i en årrække. Alternativet til at hæve forældrebetalingen ville reelt have været en dårligere vikardækning. Sådan forklarer Børne- Kulturforvaltningens leder, Ulla Agerskov, at kommunen nu hæver forældres betaling til daginstitutioner til det maksimale, 33 procent af den samlede udgift. Et niveau som de fleste kommuner er på i forvejen. Det sker i en kommentar til de spørgsmål, som Gitte Janum rejser i sit læserbrev på denne side. - Det er rigtigt, at kommunen har betalt hele udgiften til barselsvikariater i institutionerne. Men det er faktisk en forsøgsordning fra 90'erne, der har fået lov til at køre videre, og som hvert år er blevet finansieret med en ekstrabevilling. Pengene har ikke været afsat på budgettet, så der har været tale om et merforbrug, og det er ikke holdbart i længden. I stedet vil vi nu betale 50 procent og lade institutionerne betale den anden halvdel. Det, synes vi, er en mere fair fordeling, forklarer afdelingslederen. Sidste år lød regningen for barselsordningen på 850.000 kroner til kommunen, og den falder stærkt i politikernes og embedsmændenes øjne i sparetider som disse, hvor byrådets medlemmer på det nærmeste har erklæret krig mod de ekstrabevillinger, der i de seneste år har givet kommunekassen underskud. - Alternativet ville have været at lade institutionerne bære hele byrden, men det ville have virket som en yderligere nedsættelse af personalets normering. At hæve forældrebetalingen var den eneste reelle mulighed for at sikre en ordentlig dækning under barsel. Og netop normeringen har forældrebestyrelserne fremhævet som meget vigtig, siger Ulla Agerskov. Ikke alle de ekstra penge fra forældrebetalingen går i øvrigt til at finansiere pædagogers barselsorlov. Godt 200.000 kroner foreslås afsat til give bedre plads til børnene i dagplejen - og give Dagplejen ti tilsynstimer tilbage, som blev sparet væk sidste år. Andre 100.000 kroner foreslås lagt i en pulje med flex-job, der især ventes at blive brugt til ansættelser i vicevært-lignende stillinger. En pulje, der oprettes efter ønske fra en del institutioner, der har haft stor glæde af de perioder, hvor man har haft nogen i jobtilbud til at lave praktiske ting. Ændringen i forældrebetalingen gennemføres ved årsskiftet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...