Dyr byggemodning for elforsyning

Lokalpolitik 1. marts 2003 07:00

FJERRITSLEV: På Fjerritslev Elforsynings generalforsamling ankede formand Knud Grann over Fjerritslev Kommunes planlægning, når nye grunde udstykkes og byggemodnes. Elforsyningen er ansvarlig for etablering af nyanlæg, som økonomisk modsvares af en tilslutningsafgift. Afgiften er normalt 5375 kr., men i den første del af Gl. Dalhøj-udstykningen blev de faktiske udgifter på små 16.000 kr. pr. parcel. - Spørgsmålet er så, hvorfor det blev så stor en omkostning, sagde Knud Grann og gav selv svaret: - Fjerritslev Kommune valgte en udstykningsform med modning af nogle få parceller i det østlige og vestlige areal af området. Uden tvivl har kommunen en forklaring på denne udstykningsform. Men for et forsyningsselskab har det de nævnte konsekvenser, fordi to delområder skal hægtes sammen. Totalt set, når alle parceller i området er solgt og bebygget, skal økonomien nok hænge sammen, men spørgsmålet er hvornår, sagde Knud Grann. - Det har bestyrelsen overvejet, og vi har besluttet, at der ikke længere kan dispensere fra HHE's tilslutningsbetingelser, hvilket er meddelt Fjerritslev Kommune. Det betyder, at ved fremtidige kommunale udstykninger skal kommunen finansiere byggemodningen på elsiden. Knud Grann oplyste, at Fjerritslev Elforsyning er det eneste forsyningsselskab under HHE, der til nu har benyttet denne dispensationsmulighed. - Tidligere havde vi en henlæggelseskonto, der kunne bruges som bufferkapital til anlæg i nye områder, men det har vi ikke mere. Konklusionen er enkel: Før var det forbrugerkroner, der finansierede, nu bliver det skattekroner, sagde Knud Grann. Direkte henvendt til byrådsmedlem Otto. P. Kjær (UP), der er medlen af teknik- og miljøudvalget, sagde Knud Grann, at man meget gerne vil i dialog med kommunen om emnet. Otto P.Kjær lovede, at han ville tage initiativ til et møde mellem elforsyningen og udvalget.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...