Dyr fejl for skatteborgerne

Søndag 12.12. er forsvarsminister Søren Gade citeret for, at han er frustreret over, at nogen kan finde på at kritisere Søværnets Materielkommando (SMK).

I samme artikel bliver forsvarsforliget også inddraget. Disse to sager har intet med hinanden at gøre. Jeg vil gerne redegøre for, hvorfor der faktisk er en god grund til at kritisere den måde, SMK har håndteret licitationen af standardfartøjerne MK II til Søværnet. Lang tid før disse glasfiberproducerede skibe blev sendt i licitation, traf tidligere forsvarsminister Jensby den fatale beslutning, at dele af arbejdet kunne foregå i udlandet. Når det drejer sig om forsvarsmateriel, behøver vi ikke at sende en sådan ordrer i EU-licitation. Dette vil styrke beskæftigelsen på de danske værfter og sikre, den unikke kompetence, som en række danske værfter besidder. SMK havde meddelt, at budgettet for de seks Standardfartøjer var 40 mio. kroner pr. stk., altså en ikke ubetydelig ordre til 240 mio. kroner, seks værfter havde afgivet tilbud ved tilbudsfristens udløb 23. august 2004. Det billigste værft var Fåborg Værft med Karlskrona værft i Sverige som underleverandør til 41,7 mio. kroner. Næstlaveste tilbud var Danish Yacht A/S sammen med Hvide Sande Bådebyggeri til 43,8 mio. kroner. Herefter anmodede SMK's projektgruppe de to lavestbydende værfter om at udarbejde et besparelseskatalog for at få prisen længere ned. Begge værfter accepterede de nye betingelser, og indsendte herefter hver deres besparelseskatalog. Tilsyneladende er SMK utæt som en si, idet der opstår tvivl om, at de to værfter kender hinandens priser. Allerede her kunne man have ladet udbuddet gå om. Danish Yacht fremsender et besparelseskatalog og et nyt forslag til en pris, hvor man kommer ned i nærheden af 38 mio. kroner. Derved ville ordren have havne i Skagen i stedet for Fåborg. Det får imidlertid Fåborg Værft til at rette en skriftlig henvendelse til SMK. Denne skrivelse bliver dagen efter fulgt op af endnu et brev fra Carina Christensen (K) valgt i Fåborgkredsen. I begge breve gør man opmærksom på, at det bør være prisen fra første udbudsrunde, der gælder (lighedsprincippet), det er chefen for SMK enig i. Jeg er blevet styrket i min opfattelse af, at tingene ikke er gået rigtig til. Fordi jeg er blevet bekendt med, at Ringkøbing Amts Dagblad har fået aktindsigt i sagen, jeg har stillet Forsvarsministeren en række §20 spørgsmål, hvor jeg har fået misvisende svar. Jeg har bl.a. spurgt om, hvilke politikere, der havde blandet sig i sagen, og ministerens svar var, ingen. Det viser sig ikke at være korrekt. Da det her handler om skatteydernes penge, har jeg spurgt til den endelige pris. Den er på 247 mio. kr. lød svaret. Det er ca. 18 mio kr. mere end værftet i Skagen kunne bygge dem til. SMK's fejl bliver dyr for skatteborgerne, plus mindre arbejde til de arbejdsløse danske håndværkere. Det har jeg pligt til som folketingsmedlem at afdække og sørge for at det ikke gentager sig i fremtiden.