EMNER

Dyr olie giver dyr varme

Stigende oliepriser koster forbrugerne dyrt

Olieprisernes himmelflugt er årsag til, at varmeprisen måtte forhøjes i varmeåret 2007-2008. Det oplyste formanden, Henning Rand-Jensen, på generalforsamlingen i Manna-Thise Kraftvarmeværk. Henning Rand-Jensen fortæller, at året har været præget af de stigende oliepriser, som jo påvirker gasprisen. - I fjor talte vi om oliepriser på tæt på 70 dollars pr. tønde. - Nu - et år efter - må vi desværre konstatere, at råolieprisen er steget til 134 dollars pr. tønde. - Samtidig er den pris, vi får, for el faldet, idet el-prisen udregnes på grund af kulpriserne. - Hertil kommer vindmøllernes produktion, som skal aftages, når det blæser. Det påvirker også prisen på el. - Havde prisen på de 70 dollars holdt, havde vi ikke haft behov for at forhøje prisen på varme for 2007-2008. - Vor økonomi har dog været så god, at vi ikke har fundet det nødvendigt at gå mere drastisk til værk. Og vi mener ikke, at vi behøver at ændre prisen mere for dette regnskabsår. Henning Rand-Jensen kunne fortælle, at der arbejdes på forskellige tiltag. Blandt andet tages om en låneomlægning med det formål at holde varmeprisen i ro. - Det tror vi på skal lykkes, oplyste Henning Rand-Jensen.