Dyre dråber

GRØNNE AFGIFTER: De såkaldte grønne afgifter gør dråber dyre. Vandspild koster. Et toilet, der løber, en utæt vandhane og talrige varme bade er af det onde. Vi skal lære at spare på vandet. I boligejendomme, hvor der ikke er opsat individuelle vandmålere, betaler lejeren ikke for sit eget forbrug, men det fælles forbrug. Derved mangler et incitament for at spare på sit eget vandforbrug. Vi kan fortsat lade vandet løbe, når vi skræller kartofler, børster tænder og vente med at ringe til viceværten, indtil den er helt gal med den utætte vandhane. Det er lidt usolidarisk, men bedre, hvis vi betaler for, hvad vi bruger, eller sløser med, af el, vand og varme - for adfærdens og pengepungens skyld.