Dyre elkøretøjer til de ældre

Ansøgere skal igennem strengere vurdering

PANDRUP:Elkøretøjer giver frihed til ældre og handicappede, men de koster kommunen mange penge i leje. Socialudvalget skærper nu kravene til ansøgerne. Grunden er, at antallet af ansøgninger er blevet næsten dobbelt så mange. Ergoterapeut Pia Ozimik fra Kaas Plejecenter er med til at behandle ansøgningerne. - Vi oplever, at de ældre gerne vil holde sig yngre i længere tid. Når de mister kørekortet retter de henvendelse til os, fordi de vil blive ved med at kunne færdes, siger hun og fortsætter: - Det er altså blevet mere aldersbetingede grunde, der ligger bag ansøgningerne end det er sygdomsbetingede. Elkøretøjerne er også blevet mere synlige. - Der bliver reklameret for dem mange steder, siger Pia Ozimik. Hver måned koster det kommunen 6 - 800 kroner at forsyne hver borger med et køretøj. Det er Serviceloven, der giver ældre og handicappede mulighed for at få tildelt elkøretøjer fra kommunen, hvis fire kriterier er opfyldt. Ifølge loven skal ansøgeren lide af en varig sygdom og elkøretøjet skal hjælpe brugeren til at opretholde muligheden for at deltage i aktiviteter, som vedkommende også deltog i før. Derudover skal kørselsbehovet være så stort, at der vil være brug for køretøjet flere gange ugentligt. Det sidste kriterie er at bevillingen skal gives, hvis brugeren får en bedre livskvalitet med et elkøretøj. Ifølge Frits Pedersen (S), formand for Socialudvalget, er det især det sidste kriterie, der er svært at tackle. - Vi kan aldrig finde et tilfælde, hvor en ansøger ikke kan argumentere for at få en bedre livskvalitet med et elkøretøj, siger han. - Derfor har vi besluttet først og fremmest at kigge på de tre første kriterier, når vi skal tage stilling til ansøgningerne, siger Frits Pedersen. - Det er med at skelne mellem, hvornår der er tale om et reelt behov og hvornår der er tale om et forbrugsgode, siger han. Hvis det vurderes, at der er tale om et forbrugsgode skal brugeren selv anskaffe køretøjet, der typisk koster omkring 30.000 kroner. Kommunen modtager hvert år mellem 20 og 25 ansøgninger om elkøretøjer. ...