Dyre englesider ikke vejen til Paradis

Socialministeren blæser i sin basun og udbasunerer budskabet om en kampagne til fordel for det frivillige sociale arbejde.

Kampagnen får sin egen hjemmeside, www.engle.dk, men "flyv nu ikke højere end vingerne kan bære". Mange frivillige ønsker ikke at blive kaldt en "engel". Frivilligt arbejde er ikke at få løst nogle samfundsmæssige opgaver til en billig penge og tage arbejde fra mennesker, der kunne være ansat på almindelige løn - og ansættelsesvilkår. Vi hører om kommunernes nedskæringer på folkeskoleområdet, der bl.a. medfører nedslidte skoler og forældet undervisningsmateriale. Straks danner forældre så en støtteforening med en "ressource-tank". Alle forældre er nu klar til at male klasseværelser, lave forældresyede gardiner, havearbejde og grave faldsand. Der arrangeres en arbejdslørdag og i selskab med en kasse øl får "englene" banket nogle legeredskaber sammen. Forældre ville måske hellere betale noget mere i skat og få nogle håndværkere i arbejde, have sikkerheden i orden og bruge tiden på familien? De frivillige skal ikke bruges til at "feje op" efter nedslidningen af velfærdssamfundet eller lappe omsorgshuller i den sociale sektor. Med sværdet i hånden uddrev ærkeenglen Gabriel Eva fra Paradisets Have. Nu vil en anden Eva, vores socialminister, gerne tilbage til "paradiset", hvor en hærskare af frivillige engle kan retfærdiggøre et skattestop og besparelser på det sociale område. Regeringens eget "Rådet for socialt udsatte" har i sin årsrapport konkluderet:" de socialt udsatte føler ikke, de bliver behandlet på en værdig måde". Men socialministeren siger: "det er ikke penge, der er brug for", og bruger så en masse penge på en dyr kampagne. De sociale problemer skal løses med kommunal frivillighed og indgåelse af partnerskaber, men de frivillige er ikke systemets forlængede arm og skal tage over, dér hvor det offentlige bliver beskåret. Man kan ikke få frivillige til at udføre nøjagtigt de opgaver, man gerne vil have løst. De frivillige er klar med en hjælpende hånd og møder mennesker i øjenhøjde, men de frivillige er ikke engle. De leder febrilsk efter deres vinger, men kan godt flyve uden. Deres brændende engagement for en sag giver luft under de manglende vinger og med lidt ekstra økonomisk støtte ville de frivillige være helt flyvende. Dyre englesider er ikke vejen tilbage til Paradis. Løsningen er enkel: Brug pengene på de frivillige!