Dyre krav fra Arbejdstilsyn

Penge til vedligeholdelse af skoler er snart brugt op

HOBRO:Eleverne i Nordre Skoles 2. klasse får frisk luft i løbet af efteråret. Hobro Kommune følger et påbud fra Arbejdstilsynet og laver ventilation i to klasselokaler. Men en række andre krav fra myndighederne gør store indhug i kommunens budget til vedligeholdelse af skoler og institutioner. Den dårlige luft i de to klasselokaler på Nordre Skole blev opdaget i januar, da en tilsynsførende fra Arbejdstilsynet var på besøg på skolen. "Luften er tung, indelukket og ubehagelig", konstaterede vedkommende, der krævede handling fra kommunens side. I første omgang fik kommunen bedriftssundhedstjenesten (BST) til at lave målinger og komme med et løsningsforslag. Resultatet blev en bekræftelse af Arbejdstilsynets vurdering. Luftkvaliteten er klart utilfredsstillende, og det er nødvendigt at lave mekanisk ventilation, lød konklusionen. Endnu værre er det dog, at BST vurderer, at der bør laves ventilation i hele skolen, fordi problemet i de to lokaler formentlig går igen i de andre klasseværelser. Børne- og kulturudvalget har tygget på situationen og besluttet, at problemet hos 2. klasserne løses i år med en udgift på 80.000 kroner til følge. Derefter skal forholdene på resten af Nordre Skole undersøges med henblik på, at et nyt ventilationssystem kan sættes på budgettet i 2004. Luft og pusleplads Udvalget har en million kroner om året til vedligeholdelse af skoler og institutioner. Halvdelen af pengene er brugt i år, og kontoen tømmes snart for at udføre andre nødvendige opgaver i efteråret. Skolekøkkenerne på Onsild og Søbakkeskolen har ingen udsugning, og det skal de have. Den opgave koster 300.000 kroner Kommunen må også bøje sig for et krav fra Arbejdstilsynet om, at børnehaverne Farvevænget og i Onsild skal have godkendte puslepladser, hvor de ansatte kan pusle børn i forsvarlige arbejdsstillinger. Puslepladserne kommer til at koste 75.000 kroner. Spørgsmålet er så, om Arbejdstilsynet senere vil rejse tilsvarende krav om puslepladser i andre af kommunens 11 børnehaver. Når disse opgaver er udført og betalt, har børne- og kulturudvalget godt 100.000 kroner tilbage til vedligeholdelse. Pengene er fredet til akutte og uopsættelige opgaver. - En million kroner om året til vedligeholdelse af bygninger er for lidt. Vi må jo nødvendigvis følge påbud fra Arbejdstilsynet, men det efterlader ikke mange penge til regelmæssig vedligeholdelse, konstaterer Kirsten Huusom (S), næstformand i børne- og kulturudvalget. Hun bebuder, at beløbets størrelse bliver genstand for drøftelser under de kommende budgetforhandlinger. Udsætter Faktum er, at politikerne har udsat flere opgaver, fordi pengekassen er tom. F.eks. må fysiklokalet på Søndre Skole vente på bedre ventilation. BST noterer ellers, at der er behov for et anlæg med varmegenvinding, hvis ventilationen skal lovliggøres i henhold til gældende regler. Pris: 210.000 kroner. Man har også udsat udskiftning af et vinduesparti på Rosendalskolen. Der er ikke råd til at ofre 55.000 kroner på opgaven.